Week van de scheidsrechter 2016

Bij Belfeldia hebben we op zondag 9 oktober jl. weer aandacht besteed aan de week van de scheidsrechter. Binnen de KNVB geeft men scheidsrechters-belfeldiasteeds aan dat er zonder scheidsrechters geen voetbalwedstrijd gehouden kan worden.
We hebben het scheidsrechterskorps bij de senioren kunnen uitbreiden tot 7 mannen die het als hobby zien om een wedstrijd te leiden bij de heren dan wel de vrouwen.

Tijdens de bijeenkomst werden de spelregelwijzigingen besproken. Belfeldia speelt met zijn teams (behalve het 1ste) in de B-categorie waardoor een aantal spelregels in hun context geplaatst moeten worden.Vanuit VTZ vinden we het belangrijk dat de scheidsrechter binnen Belfeldia weet hoe de spelregel in elkaar steekt alhoewel men vanuit de KNVB het steeds belangrijker vindt om de wedstrijd te “managen” en tot een goed einde te brengen.
Dit vraagt steeds meer van een scheidsrechter zodat eenieder bij commentaar op een scheidsrechter zich moet bedenken dat dat als er geen Schneider/Blind/Klaasen op het wedstrijdformulier staan er ook geen Bjorn Kuijpers als scheidsrechter bij Belfeldia zal fluiten.

De scheidsrechters werden door Belfeldia bedankt middels een schoenentas.

VTZ Belfeldia