Dennis Reijnhout stopt als bestuurslid bij Belfeldia

6 Jaar lang heeft Dennis Reijnhout als voorzitter van commissie voetbaltechnische zaken zitting gehad in het bestuur, maar nu was het klaar. Tijdens de algemene ledenvergadering van vrijdag 4 november jl. werd Dennis bedankt voor zijn enorme inzet met altijd veel enthousiasme door voorzitter John Engelen. Bram Peulen neemt de rol van Dennis over en we wensen Bram hiermee heel veel succes!

Verder werd tijdens deze ledenvergadering John Engelen (voorzitter) unaniem herkozen voor een periode van drie jaar en Rob Hermans (secretaris) unaniem herkozen voor een periode van 2 jaar.