ALV – Bestuurswisseling

Vrijdag 15 november jongstleden is John Engelen na 9 jaar afgetreden als voorzitter en Jeroen Kurstjens na liefst 18 jaar als penningmeester! In deze jaren hebben beide veel meer gedaan dan alleen de eigen functie uitgevoerd. Zo heeft Jeroen naast de werkzaamheden als penningmeester ook vele jaren op zondag de entree bemand en is hij zeer betrokken bij de potgrond actie. John heeft bijvoorbeeld naast zijn taken als voorzitter ook de kar getrokken van de sponsorcommissie en zit in de stuurgroep van Samen Winnen.

John en Jeroen, nogmaals hartelijk bedankt voor alles wat jullie voor Belfeldia gedaan hebben!!!

Na het aftreden van John en Jeroen, is Bram Peulen herkozen als bestuurslid, waardoor hij voorzitter van de commissie voetbaltechnische zaken blijft.

Vervolgens zijn de nieuwe bestuursleden gekozen. Léon Crommentuijn is gekozen tot algemeen bestuurslid. Léon zal onder meer op projectbasis zijn bijdrage gaan leveren aan het bestuur. Vervolgens is Ward van Cleef benoemd tot bestuurslid en vice-voorzitter. Ward wordt verantwoordelijk voor commerciële zaken en zal zodoende ook voorzitter worden van de sponsorcommissie. Daarnaast zal hij taken uitvoeren als vice-voorzitter.

Vervolgens ging de stemming verder met de functies van voorzitter en penningmeester. De leden hebben hierbij hun vertrouwen uitgesproken in Rens Pieper en Lars Peulen. Rens is de afgelopen 2 jaar al als algemeen bestuurslid actief geweest en is nu benoemd tot penningmeester. Tenslotte is Lars Peulen benoemd tot nieuwe voorzitter van Belfeldia, waardoor Belfeldia vanaf nu weer een voltallig bestuur heeft.

Bram, Rens, Léon, Ward en Lars, gefeliciteerd met jullie (her)verkiezing en heel veel plezier en succes gewenst met jullie nieuwe functie!