Einde seizoen 2019-2020, jeugdtoernooien 2020 en familiedag

Met het oog op de dinsdag door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. Door de nieuwe overheidsmaatregelen is het niet meer toegestaan om tot en met 28 april te voetballen. Een spijtige beslissing voor ons als voetballers en liefhebbers, maar we weten natuurlijk dat het doel deze keuze van de voetbalbond rechtvaardigt.

In aanvulling heeft het bestuur gezamenlijk met de verschillende commissies uitgebreid gesproken over de jeugdtoernooien (13/14 juni), Belfeldia 75 jaar jeugd activiteit (20 juni) en de familiedag (21 juni). Relevant in deze gesprekken waren de huidige ontwikkelingen, verwachtingen en risico’s ná 26 april en de mogelijkheid tot een goede voorbereiding. In goed overleg is daarmee besloten om de jeugdtoernooien, Belfeldia 75 jaar jeugd activiteit en de familiedag op voorhand reeds af te lassen. Wij begrijpen dat dit een tijdig besluit is, doch een besluit die met alle informatie en betrokkenen is afgestemd, om in ieder geval de gezondheid van al onze leden te waarborgen.

  • Jeugdtoernooien: de toernooicommissie draagt zorg voor de communicatie naar betrokken verenigingen en teams. Graag vermelden wij reeds de data voor het komende jaar, namelijk 12 en 13 juni 2021.
  • Familiedag: de familiedag is onder voorbehoud verplaatst naar 30 augustus 2020.
  • Belfeldia 75 jaar jeugd: de commissie is momenteel in gesprek voor de activiteiten in het najaar 2020 en de mogelijkheid tot Belfeldia 75 + 1 jaar jeugd activiteiten.

Om onze leden in de komende weken sportief bezig te houden is momenteel de Belfeldia Challenge in ontwikkeling. Houdt de website en Facebook zeker in de gaten, er komen leuke opdrachten aan!

Vanzelfsprekend houden wij de berichtgeving nauwlettend in de gaten. Indien er alsnog mogelijkheden ontstaan om te voetballen of voor activiteiten zullen wij hier uiteraard op inspelen.

Vertrouwende op eenieders begrip en wij wensen uiteraard iedereen een goede gezondheid toe.