Algemene Ledenvergadering 2021

Beste leden,

De Algemene Ledenvergadering staat wederom op de planning en wel voor vrijdag 5 november om 20.00 uur. Deze Algemene Ledenvergadering zal zowel fysiek als digitaal plaatsvinden, logischerwijs voor ieders voorkeur in het al dan niet fysiek bijwonen van de ALV. Met de verlenging van de tijdelijke COVID-19 spoedwet is vastgesteld dat nog altijd via een digitale methode gestemd en gepeild kan worden tijdens een ALV, dit in combinatie met de fysieke stemming. Dat betekent dat – ook al is in de statuten anders bepaald – een (deels) digitale stemming in deze rechtsgeldig is.

Al onze leden ontvangen via de mail de uitnodiging tot de ALV en de bijbehorende agenda. Middels een link in de uitnodiging is aanmelding mogelijk en kunnen ook de notulen van verleden jaar worden geraadpleegd. De financiële stukken liggen na aanmelding op verzoek in de kantine ter inzage op 30 oktober 2021. Aanmelden kan per email op penningmeester@Belfeldia.nl. Vragen voor de ALV kunnen tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van de ALV worden ingezonden, dit middels het digitale formulier dat na aanmelding wordt gedeeld, of logischerwijs ten tijde van de ALV als fysieke deelnemer. Kort voor de ALV ontvangen de leden welke zich hebben aangemeld een link naar de digitale ALV, indien benodigd.

Mocht je vragen hebben of er niet uitkomen, schroom dan niet om het ons te vragen.

We hopen je op 5 november in goede gezondheid fysiek dan wel digitaal te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Bestuur vv Belfeldia