Beleid

Beleidsplan Belfeldia 2012 tot en met 2017

Inhoud

1                    Jeugd   4

1.1                         Doelgroep  4

1.2                         Doelstelling  5

1.3                         Contact personen en taak omschrijving  6

1.3.1                                 Voetbal Technische Zaken  6

1.3.2                                 Taakomschrijvingen VTZ binnen Jeugd afdeling  7

1.3.2.1                                         Voorzitter VTZ Jeugd: 7

1.3.2.2                                         Vice Voorzitter VTZ Jeugd: 7

1.3.2.3                                         Wedstrijdsecretaris Jeugd; 8

1.3.2.4                                         Voorzitter Toernooien  8

1.3.2.5                                         Hoofdopleidingen/jeugdcoördinator 8

1.3.3                                 Jeugd Train(st)er 9

1.3.4                                 Jeugd Leid(st)er 10

1.4                         Voetbal technische zaken ABC en D   11

1.4.1                                 Doelstelling voetbal ontwikkeling ABC en D   11

1.4.2                                 Voorkeursspeelwijze  12

1.4.2.1                                         Rol van speler bij Bal Bezit (BB) 13

1.4.2.2                                         Rol tijdens omschakeling van BB naar BBT  16

1.4.2.3                                         Rol bij Bal Bezit Tegenpartij (BBT) 17

1.4.2.4                                         Rol tijdens omschakeling van BBT naar BB   19

1.4.3                                 Posities op het veld en rugnummering. 20

1.4.4                                 Standaard situaties  24

1.4.4.1                                         Ingooien  24

1.4.4.2                                         Vrije trappen  26

1.4.4.3                                         Corners  27

1.5                         Voetbal technische zaken EF   29

1.5.1                                 Doelstelling voetbal ontwikkeling EF  29

1.5.2                                 Voorkeursspeelwijze EF  30

1.5.2.1                                         Rol van speler bij Bal Bezit 31

1.5.2.2                                         Rol tijdens omschakeling van BB naar BBT  32

1.5.2.3                                         Rol bij Bal Bezit Tegenpartij 33

1.5.2.4                                         Rol tijdens omschakeling van BBT naar BB   34

1.5.3                                 Standard situaties  35

1.5.3.1                                         Ingooien  35

1.5.3.2                                         Vrije trappen  36

1.5.3.3                                         Aftrappen  37

1.6                         Voetbal technische zaken mini-pupillen   38

1.6.1                                 Voorbeeld Mini Pupil Training – De Jungle van Belfeld. 39

1.6.2                                 Uitleg Mini Pupil wedstrijden en organisatie. 40

1.7                         Selectie beleid  42

1.7.1                                 Inleiding  42

1.7.2                                 Uitgangspunten teamsamenstellingen  42

1.7.3                                 Selectie / indelingsbeleid  43

1.7.4                                 De selectie en indelingsprocedure  43

1.7.5                                 Instromen of aanmelden voor of gedurende het seizoen van spelers  44

1.7.6                                 Doorstromen van spelers  44

1.7.7                                 Terugzetten van spelers  44

1.7.8                                 Beoordelingsformulier / Leervolgsysteem   45

1.7.9                                 Doorstroombeleid Meisjes  45

1.8                         Opleidingen Trainers  46

1.8.1                                 Ambitie Belfeldia  46

1.8.2                                 Opleidingsmogelijkheden  46

1.9                         Praktische handleiding trainers  47

1.9.1                                 Algemene info  47

1.9.2                                 Algemene tips en aandachtpunten voor een training  48

1.9.3                                 Algemene tips en aandachtpunten voor een thuiswedstrijd  50

1.9.4                                 Algemene tips en aandachtpunten voor een uitwedstrijd  53

1.9.5                                 Aanvullende informatie voor de leiders en trainers: 54

1.9.6                                 Trainingsopbouw  56

1.9.7                                 Voorbeeld training: Opbouw met E  57

 

 

1                                Jeugd

1.1                           Doelgroep

Welkom bij het jeugdbeleidsplan van Belfeldia.

Dit plan is geschreven voor spelers, ouders van spelers, leiders, trainers, de jeugd-coordinator, bestuurders en overige leden van Belfeldia. Het is vooral bedoeld om meer duidelijkheid te brengen op zowel voetbaltechnisch – als voetbalorganisatorisch gebied.

De belangrijkste aandachtspunten hierin zijn:

 • Duidelijkheid scheppen in wie, welke taak en verantwoording heeft.
 • Voetbaltechnische zaken (1:4:3:3 speelstijl ABCD, visie, voetbalontwikkeling, trainingsmateriaal en doorstroming naar senioren) voor ABC.
 • Voetbaltechnische zaken (1:3:3 speelstijl EF, visie, voetbalontwikkeling, trainingsmateriaal) voor DEF.
 • Keeperstrainingen en begeleiding
 • Selectie beleid en Leer volgsysteem.
 • Opleidingen en opleidingsmogelijkheden voor het kader.

Het voetbalbeleidsplan zal aan veranderingen onderhevig zijn. De kracht van dit plan is ze dus levend te houden. Verder is een juiste implementatie en beheer van dit plan van essentieel belang. Laten we daarom samen zorgen dat dit plan leidt tot een naslagwerk waarvan we allen veel plezier zullen ondervinden en welk ons zal helpen te komen tot een kwalitatief beter functionerende voetbalvereniging.

 

1.2                           Doelstelling

De doelstellingen zijn als volgt:

 1. Jeugdleden op prestatieve en recreatieve wijze de voetbalsport laten beoefenen;
 2. Een bijdrage leveren aan de technische en tactische voetbalontwikkeling van ieder individueel jeugdlid;
 3. De bevordering van de individuele en sociale ontwikkeling;
 4. Het opleiden van jeugdspelers voor een zo hoog mogelijk seniorenelftal;
 5. Het aanbieden van nevenactiviteiten.

 

Ad. 1. Het laten beoefenen van de voetbalsport:

 1. Het deelnemen aan trainingen (2 x per week);
 2. Het spelen van beker- en vriendschappelijke wedstrijden;
 3. Deelname aan wedstrijden in competitieverband (viertallen, zeventallen en elftallen);
 4. Deelname aan toernooien;
 5. Dit alles moet plaatsvinden onder goede voorwaarden.

 

Ad. 2. Bijdrage leveren aan de voetbalontwikkeling van de individuele voetballer:

 1. Gerichte trainingen, aangepast aan de groep en het individu (leeftijd en kwaliteit);
 2. De kwaliteit van de trainingen, opleidingen en wedstrijden zorgen voor een optimale beleving;
 3. Leerelement inbrengen bij wedstrijden door middel van coachen op technisch, tactisch en mentaal vlak;
 4. Medewerking verlenen aan regioselecties en overgang van spelers naar B.V.O.’s.

 

Ad. 3. Bevorderen van persoonsontwikkeling.

In sociaal opzicht houdt dit in:

 • Saamhorigheidsgevoel ontwikkelen;
 • Acceptatie van anderen;
 • Verantwoordelijkheid voor elkaar;
 • Hulpvaardigheid;
 • Afspraken maken en hanteren;
 • Aanleren van sociale communicatievaardigheden;
 • Sportiviteit.

 

Individueel gezien komt het neer op:

 • Zelfredzaamheid;
 • Zelfverantwoording;
 • Eigen initiatief;
 • Omgang met afspraken;
 • Discipline;
 • Mentaliteitsvorming.

 

Bij de jeugd kunnen we globaal de volgende doelstellingen aangeven:

Mini pupillen F E D C B A
5-6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Bal is doel, Bal is middel, Wedstrijd is middel, Wedstrijd is doel, Competitie is doel,
balbeheersing doelgericht handelen met de bal. doelgericht samen spelen spelen vanuit een basistaak afstemmen van taken binnen het team presteren als team optimale prestaties
1x trainen 2x trainen
geen competitie 2x 20 min. 2 x 25 min. 2 x 30 min. 2 x 35 min. 2 x 40 min. 2 x 45 min.
20 bij 30 m ½ veld, 50 bij 64 m Heel veld, 64 bij 100 m
4 tegen 4 7 tegen 7 11 tegen 11

Ad. 4. Het opleiden van jeugdspelers voor een zo hoog mogelijk seniorenelftal.

In de jeugdafdeling zijn we bezig met de scholing van jonge voetballers. Aan de diverse facetten van het voetbal wordt al vanaf de jongste leeftijd aandacht besteed. Iedere speler moet na zijn juniorenjaren kunnen doorgroeien tot het voor hem hoogst mogelijk haalbare niveau op seniorenniveau.

 

Ad. 5. Het aanbieden van nevenactiviteiten.

Naast de wedstrijden en trainingen, bieden we activiteiten aan, waarbij de jeugdleden op een vaak minder prestatieve wijze met elkaar in contact zijn. Deze activiteiten dienen wel een voetbalraakvlak te hebben.

Doel is dat men in groepsverband bezig is en waarbij prestaties niet direct op de eerste plaats komen, maar die wel bijdragen tot een betere teamgeest. Tevens krijgt men zo een verbondenheid met de vereniging. De jeugdafdeling benadrukt dat het prestatieve aspect niet pertinent zwaarder mag wegen dan het recreatieve. Ook de minder getalenteerden moeten met plezier met hun sport bezig kunnen zijn. Dat neemt niet weg dat er wel degelijk aandacht mag zijn voor resultaten in de sport. Met name bij de oudere jeugd mag meer op de drang tot prestaties worden ingespeeld. Bij de jongeren dient dit juist afgezwakt te worden.

1.3                           Contact personen en taak omschrijving

1.3.1                         Voetbal Technische Zaken

VTZ staat aan het hoofd van de jeugdafdeling en is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het jeugdbeleid. Binnen deze commissie zijn de volgende leden verantwoordelijk voor de Jeugd: Voorzitter VTZ Jeugd en Vice Voorzitter VTZ Jeugd, wedstrijdsecretaris Jeugd en voorzitter toernooien. VTZ tracht binnen de jeugdafdeling een zodanige sfeer te scheppen, dat haar doelstellingen naar wens worden uitgevoerd. Voorwaarde is een groot eenheidsgevoel. Leidraad bij dit alles is het jeugdplan.

Concreter gesteld draagt VTZ zorg voor:

 • Opstellen jeugdbeleids- en jeugdplan en het bijsturen ervan;
 • Aanstellen hoofdopleidingen/jeugdcoördinator;
 • Werving jeugdkader in samenwerking met hoofdopleidingen/jeugdcoördinator. Hierbij wordt rekening gehouden met de kwaliteit en het eisenpakket (bijv. beschikbaarheid);
 • Indeling jeugdkader;
 • Vorming en begeleiding van de jeugdleid(st)ers;
 • Wedstrijdzaken;
 • Aanschaf en onderhoud van voetbaltechnische materialen;
 • Hulp bij conflicten (ouders, spelers, leiding);
 • Beleidsmatige aspecten;
  • Planning (vergaderingen, nevenactiviteiten);
  • Contacten met verenigingsbestuur;
  • Zorgen voor communicatie binnen het kader d.m.v. vergaderingen, gesprekken, nevenactiviteiten;
  • Naar buiten toe treden namens de jeugdafdeling;
 • Last but not least: zorgen voor een prettige sfeer binnen de jeugdafdeling.

 

VTZ kent de volgende functies:

 1. Voorzitter VTZ Senioren;
 2. Voorzitter VTZ Jeugd;
 3. Vice Voorzitter VTZ Jeugd;
 4. Wedstrijd secretaris Jeugd;
 5. Wedstrijd secretaris Senioren;
 6. Voorzitter toernooien;
 7. Voorzitter Scheidsrechterzaken;
 8. Materialen en Kleding;

1.3.2                         Taakomschrijvingen VTZ binnen Jeugd afdeling

1.3.2.1                      Voorzitter VTZ Jeugd:

 • Bestuurslid;
 • Verantwoordelijk voor de jeugd;
 • Het naar buiten toe vertegenwoordigen van de jeugdafdeling
 • Uitdragen, bewaken en bijsturen van het jeugdbeleidsplan;
 • Plannen en leiden van jeugdtrainer/leider vergaderingen;
 • Werven jeugdtrainers/leiders;
 • Aanstellen, evalueren van jeugdtrainers;
 • Wegwijs maken van nieuwe jeugdtrainers/leiders binnen belfeldia;
 • Hoofdopleidingen/jeugdcoördinator aanstellen, begeleiden;
 • Vergaderingen houden met Hoofdopleidingen/jeugdcoördinator;
 • Uitvoering jeugdbeleidsplan controleren;
 • Hoofdopleidingen/jeugdcoördinator evalueren;
 • Contact persoon naar spelers en ouders;
 • Samenstellen van de teams in overleg met hoofdopleidingen/jeugdcoördinator, trainers en leiders;
 • Werving jeugdleden;
 • De taken van de voorzitter overnemen bij diens afwezigheid;
 • Fysieke aanwezigheid op het sportpark;
 • Maakt een trainingsplanning voor de jeugd i.o.m.senioren;
 • Aanspreekpunt voor de ouders;

1.3.2.2                      Vice Voorzitter VTZ Jeugd:

 • Ondersteunt Voorzitter VTZ Jeugd met bovenstaande taken.


1.3.2.3                      Wedstrijdsecretaris Jeugd;

 • Teaminschrijving nieuw seizoen (Hele competitie en Najaar en Voorjaarscompetitie en Beker);
 • Seizoensplanning maken Competitie en Beker;
 • Oefen Campagne maken;
 • Weekplanning maken en verspreiden (aanvang/vertrek, lokaal indeling, veld indeling info bulletin maken en ophangen);
 • Verzamelen en bewerken van informatie voor publicaties in plaatselijke en regionale media.
 • Contactpersoon met KNVB Jeugd;
 • Tijdswijzigingen aanvang wedstrijden
 • Verplaatsen van wedstrijden
 • Niet op komen dagen van teams
 • Terug trekken van een team
 • Tussentijds aanmelden van een nieuw team
 • Niet op komen dagen van een scheidsrechter
 • Staken van een wedstrijd
 • Afgelastingen (contact met consul);
 • Klachten omtrent de wedstrijden
 • Verzoek tot herindeling
 • Dispensaties regelen
 • Overschrijvingen
 • Digitaal wedstrijdformulier (aanleren, controleren)
 • Contactpersoon met andere wedstrijdsecretarissen Jeugd in de omgeving;
 • Wedstrijdformulieren uitgeven en verzamelen na de wedstrijd en versturen na de KNVB;

1.3.2.4                      Voorzitter Toernooien

 • Eigen toernooien:
 • Datum plannen;
 • Overleg SRT
 • Uitnodiging maken en versturen
 • Verzamelen inschrijvingen en indelen teams
 • Toernooiboekje maken
 • Organisatie van het toernooi zelf
 • Vrijwilligers regelen
 • Evalueren mavn het toernooi
 • Uit toernooien:
 • Bezoek SRT
 • Verzamelen uitnodigingen
 • Trainers/leiders overleggen welke toernooien bezocht worden;
 • Inschrijven op toernooi;

1.3.2.5                      Hoofdopleidingen/jeugdcoördinator

Hoofd opleidingen dient minimaal in het bezit te zijn van: Technisch Jeugdcoordinator 3 of Uefa C;

Takenprofiel Hoofdopleidingen/jeugdcoördinator:

 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van het jeugdbeleidsplan;
 • Geeft ondersteuning aan het vrijwillig kader (trainer/leider) van de jeugd;
 • Bezoekt regelmatig de trainingen en wedstrijden van de jeugd en kijkt hoe het kader functioneert;
 • Is minimaal aanwezig bij de circuittrainingen per (leeftijds)categorie;
 • Bespreekt de training en wedstrijd met het kader, geeft advies en legt dit vast;
 • Legt prioriteiten welk kader het meeste hulp nodig heeft;
 • Houdt een tussentijdse evaluatie met het kader (winterstop) en een eindevaluatie met het kader (mei/juni)
 • Geeft demotrainingen en informatieavonden voor het jeugdkader;
 • Adviseert kader betreffende waarde en normen die we hanteren binnen belfeldia;
 • Overleg met verantwoordelijke jeugd van het algemeen bestuur;
  • voortdurend tussen Hoofdopleidingen/jeugdcoördinator en VTZ;
  • 2 x per seizoen met alle jeugdtrainers/jeugdleid(st)ers;
  • met de keeperstrainer(s);
  • met de seniorentrainer;
  • 2 x per seizoen evaluatie met VTZ.
 • Adviseerd verantwoordelijke jeugd met betrekking tot indeling teams;
 • Houdt toezicht op goede afstemming tussen prestatie en recreatief voetbal;
 • Aanspreekpunt voor het kader;
 • Help verantwoordelijke jeugd met het aanstellen van jeugdkader;
 • Werkt op basis van wederzijdsrespect en inachtneming van de regels zoals deze met elkaar besproken;
 • Komt op afroep naar de VTZ vergadering;
 • Ontwikkelingen op voetbalgebied volgen;

1.3.3                         Jeugd Train(st)er

De jeugdtrainer

 • is minimaal in het bezit van een trainersdiploma behaald bij een externe cursus (KNVB):
 • A1 Uefa C jeugd
 • B1 Junioren trainer
 • C1 Junioren trainer
 • D1 Module D /pupillen trainer
 • E1 Module E / pupillen trainer
 • F1 Module F / pupillen trainer
 • F t/m d jeugd Pupillen trainer (module F,E,D)
 • Mini pupillen of welpen Jeugdvoetballeider
 • Lagere jeugd Jeugdvoetballeider
 • keeperstrainer Keeperscoach
 • Techniek trainer Goede eigenvaardigheid
 • beschikt over technische en tactische voetbalkennis en kan deze overbrengen op jeugdteams;
 • is in het bezit van opvoedkundige kennis, benodigd voor de leeftijdsgroep die hij traint/ begeleidt;
 • draagt zorg voor materialen, beheer accommodatie tijdens de door hem geleide activiteit;
 • tracht de doelstellingen van de jeugdafdeling te verwezenlijken;
 • Overleg met andere trainers/leiders binnen leeftijdscategorie;
 • Overleg met andere trainers/leiders leeftijdscategorie jonger/ouder;
 • Bespreekt met verantwoordelijke jeugd en hoofdopleidingen/jeugdcoördinator de voortgang van de spelers, geeft onderbouwd advies betreffende indelingteams;


1.3.4                         Jeugd Leid(st)er

De jeugdleid(st)er

 • beschikt over de nodige opvoedkundige kennis om verantwoord met jeugd om te gaan;
 • traint en/of begeleidt het team bij wedstrijden en is hierbij de verantwoordelijke persoon indien er geen jeugdtrainer aanwezig is;
 • tracht de doelstellingen van de jeugdafdeling te verwezenlijken;
 • helpt mee bij de organisatie en uitvoering van de nevenactiviteiten;
 • neemt deel aan jeugdleidervergaderingen;
 • tracht, indien mogelijk, zich bij te scholen middels een cursus welke door Belfeldia wordt vergoed;
 • fungeert desgewenst als wedstrijdleider;
 • draagt zorg voor materialen, afhandeling wedstrijdformulier, beheer accommodatie tijdens de door hem geleide activiteit. Hij draagt hierbij functionele kleding, trainingsoutfit;
 • tracht in goede verstandhouding samen te werken met ouders/verzorgers;

 

1.4                           Voetbal technische zaken ABC en D

Dit hoofdstuk beschrijft voetbal technische zaken in ABC en D. De gemeenschappelijke factor tussen deze teams is dat het elftallen betreft en niet zoals EF zeventallen. Dit houdt in dat het D team geacht wordt in dezelfde voorkeursspeelstijl te spelen als ABC. Uiteraard wordt bij de beoordeling van spelers wel ermee rekening gehouden dat D-spelers voor het eerst te maken hebben met 3 linies, 11 spelers en een groot veld. In de volgende secties wordt nogmaals de doelstellingen benadrukt.

1.4.1                         Doelstelling voetbal ontwikkeling ABC en D

In het kader van de voetbal ontwikkeling worden hier nogmaals globaal de doelstellingen samen gevat:

Team D C B A
Leeftijd 11 12 13 14 15 16 17 18
Doel Wedstrijd is middel, Wedstrijd is doel, Competitie is doel,
spelen vanuit een basistaak afstemmen van taken binnen het team presteren als team optimale prestaties
Arbeid 2 x Trainen
Wedstrijd duur 2 x 30 min. 2 x 35 min. 2 x 40 min. 2 x 45 min.
Veldgrootte Heel veld, 64 bij 100 m
Spelers aantal 11 tegen 11

Het D elftal is het eerste elftal dat we kennen in de jeugd. EF speelt met zeventallen in het 1:3:3 voorkeurssysteem. In de D komt hier dus een linie bij en krijgen we te maken met verdedigers, middenvelders en aanvallers.

Een C elftal is al twee jaar gerijpt in het spelen met 11 spelers. De taken binnen het elftal dienen bekend te zijn als de spelers door stromen van uit een D elftal. Belangrijkste doelstelling voor de C is dat de spelers leren hun taken af te stemmen. Samenwerken vergt vooral inzicht. Principes als overtal creëren, knijpen naar de bal op het middenveld, ruimtes klein maken etc. worden beoordeeld. Spelers die communiceren om het team resultaat te verbeteren is een pluspunt.

Een B elftal gaat communicatie verder ontwikkelen door te presteren als team. Hierbij wordt het steeds belangrijker de taken zoals beschreven in secties 1.4.2 en 1.4.4 correct worden uitgevoerd. Presteren als team houdt ook in dat er gewerkt wordt aan een goede voetbal conditie. Ten behoeve hiervan wordt er getraind in een 6 weken terugkerende cyclus beschreven in ….

Van een A elftal worden optimale prestaties verwacht. Een A speler wordt dan ook beoordeeld op Techniek, Inzicht, Communicatie en Fysieke mogelijkheden.


1.4.2                         Voorkeursspeelwijze

De voorkeurs speelwijze voor ABCD is de 1:4:3:3 opstelling (inplaats van het alternatief 1:4:4:2).

Figuur 1 1:4:3:3 afgebeeld tegen een 1:4:4:2 opstelling

De 1:4:3:3 opstelling is makkelijker uit te leggen en te begrijpen dan een 1:4:4:2. Bij een 1:4:4:2 wordt er van de speler verwacht dat hij kan spelen zonder tegenstander en dat hij ruimtes kan afdekken zodat de bal niet ingespeeld kan worden. Hierdoor is de 1:4:4:2 moeilijker uit te leggen.

Het 1:4:3:3 systeem voorziet in een een optimalere veldbezetting. In principe heeft iedereen een directe tegenstander daardoor is er duidelijkheid in het spel. 1:4:3:3 is een herkenbaar systeem dat door juiste invulling aantrekkelijk voetbal kan realiseren. Belfeldia gaat uit van eigen kwaliteiten bij de invulling van dit systeem.

De voorkeursspeelwijze voor EF is 1:3:3. Tijdens de D wanneer voor het eerst op een groot veld gevoetbald wordt en er een linie bij komt wordt in een 1:4:3:3 formatie gevoetbald.

Vanuit een 1:4:3:3 opstelling kan gemakkelijk worden overgaan in het meer offensieve 1:3:4:3 als je tegen een tegenstander speelt die 1:4:4:2 speelt door de voorstopper door te laten schuiven.


1.4.2.1                      Rol van speler bij Bal Bezit (BB)

Binnen de rol van de speler in bal bezit maken we onderscheid in Bal Bezit eigen helft (ook wel opbouw genoemd) en Bal Bezit helft tegenstander. In beide fases proberen spelers op elke linie in overtal te komen (hiermee bedoelen we 4:3, 3:2 etc). Belfeldia wil door middel van een verzorgde opbouw en goed positiespel kansen creëren en doelpunten scoren. Een verzorgde opbouw van achteruit betekent dat de keepers de opbouw van achteruit beginnen, en niet of zo weinig mogelijk de trap naar voren gebruiken. Dit geldt ook voor het spelen van de lange bal. Vanuit goed positiespel wordt er telkens geprobeerd tot overtal te komen.

1.4.2.1.1                 Bal Bezit Eigen helft (Opbouwen)

Tijdens de opbouw proberen de spelers het veld zo groot mogelijk te maken. De tegenstander zal uiteraard dit proberen te voorkomen door de laatste man zo dicht mogelijk bij de middenlijn te zetten en gebruik te maken van buitenspel. In de verdediging proberen we overtal te creeren door de voorstopper uit te laten zakken. Hierdoor hebben we nu een 4:3 opstelling. De Backs zoeken een positie aan de buiten kant tegen de lijn. Veel tegenstanders laten de backs vrij vanuit de gedachte dat die dan ingespeeld worden waarna door druk te zetten op die positie de bal heroverd kan worden

Figuur 2 Opbouw in 1:4:3:3 systeem afgebeeld met een tegenstander die ook 1:4:3:3 speelt.

De middenvelders staan geknepen. Hierdoor heeft een back die de bal ontvangt 2 afspeel mogelijkheden, namelijk zoals aangegeven in de Figuur (I) recht vooruit naar een aanvaller of (II) via de middenvelder. Uiteraard proberen we daarna weer tot overtal te komen op de volgende linie. Het simpele principe van “bal volgen” helpt hierbij waarna de back mee gaat voetballen op het midden veld de overige verdedigers hun tegenstanders dekken.

 

Ter volledigheid is hieronder ook de opbouw van 1:4:3:3 uit gewerkt met een tegenstander die 1:4:4:2 speelt. Door het 4 mans middenveld heeft de tegenstander overtal waardoor al onze middenvelders gedekt staan. De tegenstander kan zijn 4de middenvelder door sturen naar de aanval waardoor infeite een 1:4:3:3 ontstaat of ervoor kiezen de extra middenvelder de ruimte naar de aanvallers af te laten dekken waardoor bal (I) niet meer gespeeld kan worden en het spel weer verlegd moet worden van links naar rechts.

Figuur 3 Opbouw in 1:4:3:3 systeem afgebeeld met een tegenstander die 1:4:4:2 speelt en druk zet op de zojuist in bal bezit gekomen back.

Daarna kan door de spitsen druk worden gezet op de twee centrale verdedigers. Loopacties van de verdedigers zijn nu vereist om back te helpen. Loopactie I is zorgen voor een gelijk aantal spelers op het midden veld. De spits loopt mee of de verdediger komt vrij. Loop actie II is dat de verdediger van de zijkant in het midden komt de ruimte verdedigd en aanspeelbaar is als de bal via de keeper terug wordt gespeeld. In spelen op de middenvelder die gedekt staat kan en als laatste redmiddel kan de diepe bal gespeeld worden.


1.4.2.1.2                 Bal Bezit na eerste fase opbouw

Na de eerste fase (opbouw) proberen de verdedigers op te schuiven waardoor we verder van de goal spelen. Let wel dit is niet hetzelfde als de verdedigende ruimte kleiner maken wat de tegenstander zal doen. We proberen op te schuiven terwijl het veld groot genoeg blijft om te voetballen. Wordt het veld te klein dan moeten de verdedigers weer verder uitzakken.

Figuur 4 Tweede fase van de Opbouw waarbij Belfeldia verder van de goal af gaat spelen.

Door middel van positiespel proberen we in een overtal situatie te komen. Dit doen we door spelers te laten oversteken van verdediging naar middenveld en zo voort.


1.4.2.2                      Rol tijdens omschakeling van BB naar BBT

Ingeval van balverlies is het belangrijk dat de eerste bal van de tegenstander naar achteren of breed gespeeld wordt. Dit geeft Belfeldia tijd om de organizatie te hervinden.

In didactisch opzicht is het belangrijk dat de speler die uit een dribbel de bal verliest gelijk druk zet op de bal. De bal veliezen is direct werken om de bal terug te krijgen. Wordt de bal verloren uit een foute passing dan doen we een beroep op het team en moeten de meest nabije spelers druk zetten.

Figuur 5 Omschakeling Bal Bezit naar Bal Bezit Tegenpartij. Speler die verliest zet direct druk op de bal opdat deze naar achter gespeeld wordt en Belfeldia zich kan organizeren


1.4.2.3                      Rol bij Bal Bezit Tegenpartij (BBT)

Binnen Bal Bezit tegen partij onderscheiden we de fase Opbouw tegenpartij (helft tegenpartij) en de tweede fase die meer op de eigenhelft plaatsvindt. In beide fase proberen we de tegenstander onderdruk te zetten. Dit doen we door het veld klein te maken. Speelt de tegenstander op de eigenhelft dan kunnen we met de verdedigers aansluiten tot de middenlijn. Zogauw de tegenstander echter meer op onze helft komt te spelen moeten we het veld klein maken door te knijpen.

1.4.2.3.1                 Bal Bezit Tegenpartij helft tegenstander (Opbouwen)

Tijdens de opbouw van de tegen partij maken onze verdedigers het veld zo klein mogelijk door aan te sluiten tot op de middenlijn. De aanvallers maken het veld klein door niet verder dan een kwart van het veld te gaan staan. Onze midden velders staan geknepen. Afhankelijk van de speelstijl van de tegen stander staans ze bij hun man of in de zone.

Figuur 6 Opbouw Tegen Partij 1:4:3:3 systeem waarbij Belfeldia afwacht waar de bal gespeeld wordt en daarna druk zet.

Nadat de bal bij de keeper gespeeld is zetten de twee spitsen het centrale duo van de tegen partij vast (I). De spits het meest dicht bij de bal staat sluit de verdediger langs achter op (II). Hierdoor wordt hij gedwongen naar voor te spelen of een actie te maken. Iedere speler maakt zich nuttig door naar de bal toe te knijpen (III) zodat het veld smal wordt. Deze taktiek wordt niet toegepast bij een tegenstander die sterk opkommende backs heeft. In dat geval probeer je de zwakere spelers de bal te laten krijgen en daar druk op te zetten.


1.4.2.3.2                 Bal Bezit Tegenpartij eigen helft

Na de opbouw ontstaat een fase waarbij de bal dieper op onze helft gespeeld wordt. In dit moment kan het veld niet meer zo klein gehouden worden als eerst en zal de tegen partij opkomen. Het is van belang dat de verdediger (I) voor rugdekking gaat zorgen zodat (II) de voorstopper kan door dekken en (III) de middel druk zet. Iedereen knijpt naar de kant van de bal en maakt zich nuttig. Voor de verdedigers zaak om als ze dicht bij de bal staan hun man goed te dekken.

Figuur 7 Tweede fase opbouw Tegen Partij 1:4:3:3 systeem.

De ruimte tussen de linies moet klein worden gehouden. De keeper sluit bij tot de rand van de 16 om diepe ballen weg te schieten.


1.4.2.4                      Rol tijdens omschakeling van BBT naar BB

In geval van Bal winst proberen we zo snel mogelijk diep te spelen omdat tijdens de opbouw veel van onze tegenstanders aan het lopen zijn. Zij denken nu aanvallend en hebben hun verdedigende posities verlaten. Door de bal direct diep te spelen onstaan dus kansen voor onze aanvallers.

Figuur 8 Omschakeling Bal Bezit Tegenpartij naar Bal Bezit. Eerste bal diep principe om optimaal gebruik te maken van omschakeling.


1.4.3                         Posities op het veld en rugnummering.

Ten behoeve van het jeugd volgsystem hebben alle spelers tijdens een seizoen een vast rugnummer.

Figuur 9 Posities en rugnummering.

De positie die een speler in het veld krijgt toegewezen zijn ook van belang voor zijn individuele ontwikkeling. Spelers moeten zich breed kunnen ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat elke voetballer op meerdere posities ervaring op doet.

Vanaf de C-jeugd krijgen spelers min of meer vaste posities.

De taken van de posities op het veld bij een 1 : 4 : 3 : 3 formatie zijn:

Keeper, nr. 1.

 

BBT BBT-BB BB BB-BBT
Voorkomen van doelpunten Snelle spel voortzetting naar een speler in een overtal situatie door pass, uitgooi of uit trap Opbouwen zonder balverlies door goed controlleerbare ballen te spelen Meevoetballen door een diepte pass of lange bal te verwerken die achter verdediging valt.
Verdediging aanwijzingen geven om doel pogingen te voorkomen Verdediging en midden-veld aanwijzigen geven omtrent aanspeelpunten Verdediging en midden-veld aanwijzigen geven omtrent verdere spelvoortzetting Verdediging en midden-veld aanwijzingen geven om de bal te heroveren (bv knijpen)
Minimaal het 5 mtr gebied beheersen door uit te komen bij hoge ballen. Tweede prioriteit is 16 mtr beheersen   Spelers wijzen op hun verdedigende taak in geval van balverlies.  

 

 

Rechter en linker vleugelverdediger, nr. 2 en 5.

 

BBT BBT-BB BB BB-BBT
Doelpogingen voorkomen (meespringen en blokken), bal veroveren en aanval verstoren. Speler die bal ontvangt speelt meteen diep om overtal te creeren Tijdens BB keeper op ca een kwart van het veld aanbieden en opbouwen. (veld groot maken) Speler die de bal verliest zet direct druk op de bal. overige spelers organiseren.
Kort Verdedigen op vleugel aanvallers tegenstander Behoud balbezit als niet direct diep kan worden gespeeld. Spel voortzetten door controleerbare ballen in te spelen op aanvallers en middenvelders. Kort verdedigen op dichtsbijzijnde aanvaller.
Voortzet vanaf de kant eruit halen en blokkeren Gebruik centrale ver-dedigers of keeper om de bal naar de andere kant te spelen (vergroot het veld) Gebruik centrale ver-dedigers om een kant wissel te veroorzaken. Geen tegenstanders doorgeven. Dit pas doen bij een dood spel-moment
Veld klein maken (buitenspel val) Veld vergroten/uitzakken om op te bouwen Veld verkleinen en weer kort dekken als op de helft van de tegenstander gespeeld wordt Veld klein maken
Uittrap van keeper verwerken voor stuit door terug te koppen Let op de lopende mensen ingeval van bal verlies Positie overnemen van centrale verdediger als deze inschuift Knijpen naar de bal toe om veld klein te maken.

 

 

Centrale verdedigers, nr. 3 en 4.

 

BBT BBT-BB BB BB-BBT
Doelpogingen voorkomen (meespringen en blokken), bal veroveren en aanval verstoren. Speler die bal ontvangt speelt meteen diep om overtal te creeren Bewust zijn van het feit dat bij balverlies de centrale verdedigers de enige verdedigers zijn. Slim verdedigen. De druk van scoren ligt bij de spits dus als centrale verdediger wacht je op je moment.
Één centrale verdediger dekt de centrum spits Behoud balbezit als niet direct diep kan worden gespeeld. Tijdens BB keeper uitzakken tot 16 m lijn(veld groot maken). Organiseer de verdediging en het middenveld.
De vrije centrale verdediger verzorgt rug dekking bij verdedigers Speel mee in het positie spel met de vleugel verdedigers om de aanval op te zetten (vergroot het veld). Aanspeelbaar zijn om bal van kant te wisselen Haal de diepe bal eruit door ruimtelijk te dekken.
Veld klein maken door aan te sluiten, ruimte klein te maken, buitenspel val aan te sturen. Veld vergroten/uitzakken om op te bouwen Overtal creeren door in te schuiven op het midden veld Maak het veld klein. Let op: er is chaos dus buitenspel val aansturen is risico.
Uittrap van keeper verwerken voor stuit door terug te koppen Let op de lopende mensen ingeval van bal verlies Veld verkleinen als op de helft van de tegenstander gespeeld wordt Speel op zeker, meeste goals worden gescoord uit omschakelen

 

 

Linker en rechter middenvelder, nr. 6 en 8.

 

BBT BBT-BB BB BB-BBT
Bal veroveren door duels te winnen en ballen te onderscheppen. Speler die bal ontvangt speelt meteen diep om overtal te creeren Geknepen staan zodat de vleugelverdedigers de bal kunnen inspelen op vleugel aanvallers. Als controllerende middenvelder haal je als eerste de diepe bal eruit door ruimtelijk te dekken
Geknepen staan. Ruimte-lijk dekken zodat aanvallers niet direct kunnen worden ingespeeld. Kan de bal niet inge-speeld worden probeer dan een 1:1 te winnen om overtal te krijgen op de volgende linie. Onder de vleugel aanvaller komen en steek bal spelen op vleugel aanvaller of spits. Neem direct dekking over van verdedigers die deel nemen in de opbouw en verder weg zijn.
Man dekking op inge-speelde middenvelders met als doel dwingen tot terug of breed te spelen. Speel op bal bezit als bovenstaande opties niet werken. Actief mee doen in het positie spel om een overtal te forceren Dwing de tegenstander de eerste bal terug te spelen.
Veld klein maken door te knijpen naar de kant waar de bal is Veld vergroten door uitzakken op midden veld. Blijf geknepen. Loopacties in de breedte om vrij te komen en bal lijn naar spitsen te openen Veld klein maken door te knijpen naar de kant waar de bal is
In ondertal geen aanval op de bal maar ophouden Actief mee doen in het positie spel om een overtal te forceren Kruislingse wisselpass verzorgen op vleugel aanvaller Speel altijd achter de bal

 

 

Centrale middenvelder, nr. 10

 

BBT BBT-BB BB BB-BBT
Bal veroveren door samen met de aanvallers pressie te spelen in de opbouw. Speler die bal ontvangt speelt meteen diep om overtal te creeren Door loopacties jezelf maar ook andere aanvallers in scorings positie krijgen. Zet direct druk op de bal en op spelers in de omgeving van de bal om de bal te heroveren
Als de Keeper de bal heeft terug zakken tot ca 5 m buiten de midden cirkel. Visueel ruimte klein maken opdat de bal niet diep door het midden gespeeld Kan de bal niet inge-speeld worden probeer dan een 1:1 te winnen om overtal te krijgen op de volgende linie. Vanaf 20-16 meter onder aanvallers komen en scoren door afstand schoten Aansturen van het druk zetten op de bal. Aanwijzingen geven aan ploeg genoten zodat de bal veroverd wordt
Als de bal bij een vleugel verdediger is, door dekken in het midden zodat we pressie kunnen spelen. Speel op bal bezit als bovenstaande opties niet werken. Vrije rol op het midden.Door loop acties diep en breed ruimte creeren voor het positie spel Visueel ruimte klein maken opdat de bal niet diep door het midden gespeeld
Veld klein maken door te knijpen naar de kant waar de bal is Veld vergroten door uitzakken op midden veld. Blijf geknepen. Actief in de bal spelen tijdens het positie spel, om een overtal te forceren Slim opsluiten van tegenstanders met als doel de bal te veroveren
Doorgeschoven centrale verdediger opvangen. Actief mee doen in het positie spel om een overtal te forceren Bij BB keeper veld groot maken door verder van de bal af te bewegen. Neem dekking over van middenvelders die deelnemen in de opbouw

 

 

Vleugelspitsen, nr. 7 en 11

 

BBT BBT-BB BB BB-BBT
Ruimtelijk dekken door in te zakken en geknepen te staan als keeper de bal heeft In de omschakeling direct doelgericht handelen (vrijlopen, schieten, actie maken) Scoren en in scoringskans brengen van medespelers (actie maken, voorzetten) In de omschakeling dicht bij de bal dwingen dat de eerste bal terug wordt gespeeld
Moment van druk be-palen. Een van de vleugelspitsen sluit de back in terwijl de andere de centrale verdediger on-aanspeelbaar maakt Eerst diep, dan breed. Bij de omschakeling zijn verdedigers vaak uit positie benut dit door diep aanspeelbaar te zijn Tijdens opbouw, op zeker spelen. Bal niet verliezen door onnodige 1:1 maar kaatsen en vrijlopen Ruimtelijk dekken door ruimtes visueel klein te maken zodat de bal wordt teruggespeeld of de tegenstander niet durft in te spelen
Afjagen van de bal totdat de tegenstander een fout maakt Wordt de bal verkregen door pressie maak dan gebruik van de wisselpass om de bal te verleggen Dieper op helft van de tegenstander het moment herkennen van 1:1 versus bal bezit Mee lopen met directe tegenstanders.
Veld klein maken door te knijpen naar de kant waar de bal is en pressie te spelen Veld groot maken door actie of diepte bal te vragen achter de verdedigers Veld groot maken door buiten spel val te omzeilen (bv breed lopen) of d.m.v. 1:1 de achterlijn te halen Veld klein maken zodat het moeilijker wordt voor de tegen stander
Druk leggen bij directe tegenstander zodat er fouten worden gemaakt Actieve deelname in positie spel voor goal Actieve deelname in positie spel voor goal Moment kiesen of af te jagen.

 

 

Centrum spits, nr. 9

 

BBT BBT-BB BB BB-BBT
Ruimtelijk dekken door in te zakken als keeper de bal heeft In de omschakeling direct doelgericht handelen (vrijlopen, schieten, actie maken) Scoren, doelgericht handelen en in scorings-kans brengen van medespelers In de omschakeling dicht bij de bal dwingen dat de eerste bal terug wordt gespeeld
Moment van druk be-palen. Als spits speel je op de centrale verdediger die aanspeelbaar is.Een vleugelspits sluit in terwijl de andere de andere centrale verdediger opzoekt. Altijd diep, dan breed. Door van de bal weg te lopen ontstaat jouw ruimte. Verdedigers letten in deze fase op de bal Tijdens opbouw sta je altijd met je rug naar het doel, speel op zeker. Bal niet verliezen door onnodige 1:1 maar zoek de kaats Ruimtelijk dekken door ruimtes visueel klein te maken zodat de bal wordt teruggespeeld of de tegenstander niet durft in te spelen
Afjagen van de bal totdat de tegenstander een fout maakt Altijd bezig zijn met uit het gezichtsveld komen van verdedigers Actief deelnemen aan het positie spel door in de bal te spelen. Mee lopen met directe tegenstanders.
Veld klein maken door visueel inspeelruimtes af te dekken. Speel op de laatste linie tussen verdedigers zodat ze moeten kiezen. Veld groot maken door centrale verdedigers op te zoeken en op het randje van buiten spel te spelen. Veld klein maken zodat het moeilijker wordt voor de tegen stander
Druk leggen bij directe tegenstander zodat er fouten worden gemaakt Actieve deelname in positie spel voor goal Met iedere bal of actie doelgericht mee lopen om te scoren Moment kiesen of af te jagen.


1.4.4                         Standaard situaties

1.4.4.1                      Ingooien

Bij het ingooien onderscheiden we twee momenten namelijk aanvallend ingooien (Bal Bezit) en verdedigend ingooien (Bal Bezit Tegenpartij).

Figuur 10 Aanvallend ingooien (Bal Bezit)

Tijdens aanvallend ingooien spelen we tijdelijk 1 op 1 achterin. Tot circa een kwart over de middenlijn gooien de backs in. Daarna nemen de halven het over. De bal wordt altijd naar voor gegooit. Alleen als het echt kan zal de bal naar de keeper worden terug gegooit.

 

Bij het verdedigend gooien zakt de speler wiens tegenstander gooit terug tot net voor de speler die er een linie achter speelt. Dit betekent dat als een back ingooit de spits voor de middenvelder gaat staan en probeert de ruimte visueel klein te maken zodat de back die de keuze gaat maken om naar achter te gooien.

Figuur 11 Verdedigend ingooien (Bal Bezit Tegenpartij) waarbij de back naar achter gooit zodat direct op de druk gespeeld kan worden


1.4.4.2                      Vrije trappen

Met betrekking tot vrije trappen maken we onderscheid in indirecte vrije trappen aan de zijkant van het veld en indirecte vrije trappen aan de linker of rechter kant van het midden.

Figuur 12 Overzicht indirecte vrije trappen.

We proberen deze indirecte vrije trappen direct tot scorings kans te brengen. Een indirecte vrijtrap in het midden wordt dan ook zo genomen dat deze direct op goal gericht is zodat als Belfeldia de bal doorkopt of een tegenstander de bal slecht verwerkt direct een scorings kans ontstaat.

Een indirecte vrijtrap aan de zijkant van het veld wordt zo genomen dat deze in de 16 m door meerdere Belfeldia spelers op goal kan worden gekopt dan wel geschoten. De bal wordt daarom op links door een links benige speler genomen zodat de bal van de goal wegdraait om het extra moeilijk te maken voor een keeper. Komt de bal erg dicht tegen de achterlijn dan worden indraaiende vrije trappen genomen zoals bij corners.

Directe vrije trappen worden genomen door de spelers die bewezen de beste trap hebben. Voetbal is een team sport waarbij we gebruik maken van elkaars sterktes. Alleen bij de FE wordt vanuit didactisch oogpunt toegestaan dat de geblesseerde de vrij trap neemt maar voor ABCD geldt dat de spelers met de beste trap hem nemen.


1.4.4.3                      Corners

Bij het corners onderscheiden we twee momenten namelijk aanvallende corners en verdedigende corners (Bal Bezit Tegenpartij).

Figuur 13 Aanvallende corner (Bal Bezit)

Tijdens een aanvallende corner gebruiken veel tegenstanders 2 spelers bij de paal. Uiteraard is er een speler die de corner neemt, dus op het veld is nog één speler vrij. Dit is in principe de centrale verdediger. Een speler (rode cirkel) staat tussen de middelijn en de 16-meter in principe net voor de aanvaller. Zijn doel is om de afvallende bal tussen cirkel en 16-meter op te vangen. Een links benige speler neemt de corner vanaf rechts en een rechtsbenige speler van af links hierdoor draait de bal altijd naar de goal toe en kunnen meerdere mensen koppen. In principe probeert de speler de bal zo te schieten dat deze ca 1 m buiten het 5 meter gebied land. Hierdoor wordt de keeper verleidt naar voor te komen maar kan hij de bal niet vangen. Belfeldia stelt zich in de 16-meter zo op dat we 2 rijen hebben met daarin 5 spelers. De eerste rij zijn de directe koppers. Deze proberen een bal direct op goal te koppen. De tweede rij probeert de afvallende bal of een verder getrapte corner af te werken.

 

Bij een verdedigende corner speelt Belfeldia met 1 man bij de paal en houden we twee aanvallende mensen aan de buiten kant van het veld. Deze twee aanvallende mensen dwingen de tegenstander eigenlijk om met 1 man rugdekking te spelen (bij een snelle spelhervatting van onze keeper).

We hebben nu 1 speler (in rode cirkel) over die als taak heeft de tweede linie van de tegenstander te storen of de opkomende man te dekken.

Daarnaast stelt belfeldia 2 rijen verdedigers op. Deze verdedigers spelen zone dekking. De eerste rij (op de 5-meter) is er op gericht om ballen weg te koppen. De tweede rij (ter hoogte van penalty stip) zal er op gericht zijn te koppen en te schieten afhankelijk van hoe een corner valt.

Figuur 14 Verdedigende corner (Bal Bezit Tegenpartij)

 

 

1.5                           Voetbal technische zaken EF

1.5.1                         Doelstelling voetbal ontwikkeling EF

In het kader van de voetbal ontwikkeling worden hier nogmaals globaal de doelstellingen samen gevat:

Team Mini pupillen F E
Leeftijd 5 6 7 8 9 10
Doel Bal is doel, Bal is middel,
balbeheersing doelgericht handelen met de bal. doelgericht samen spelen
Arbeid 1x trainen 2x trainen
Wedstrijd duur Wedstrijd 10 min. 2x 20 min. 2 x 25 min.
Veldgrootte 20 bij 30 m ½ veld, 50 bij 64 m
Spelers aantal 4 tegen 4 7 tegen 7

Zoals aangegeven ligt de nadruk bij Mini pupillen, F en E op techniek training waarbij de klemtoon verschuifd van onder controlle krijgen (vb. aanname, passen) naar functionele techniek (vb. Sneller handelen, voorbij gaan op foute voet, voor bij spelen) naar Inzicht (vb overspelen, direct diep spelen). Elke speler moet de mogelijkheid krijgen om zich op verschillende posities te ontwikkelen. Door een E-F pupil gedurende het hele seizoen in een vaste positie op te stellen, wordt de individuele ontwikkeling niet gesimuleerd. Om een kind tijdens een voetbalseizoen met enige regelmaat op een andere positie te laten voetballen worden de technische en tactische vaardigheden van de jonge voetballer versterkt.

 


1.5.2                         Voorkeursspeelwijze EF

Bij de F en E is gekozen voor 1:3:3 (in plaats van het alternatief 1:2:2:2).

Figuur 15 1:2:2:2 en 1:3:3 op schaal afgebeeld in een E/F veld.

Doorslag geven argument voor de keuze van 1:3:3 is dat kinderen uit beide linies makelijk to scoren kunnen komen omdat ze slechts 1 linie hoeven over te steken. De voorste linie bevat spelers die aanvallend danwel verbindend spelen. De achterste linie, spelers die wat meer verdedigend ingesteld zijn. Het spel systeem legt niet direct de nadruk op “aanvallers”, “verdedigers” and “middelvelders”. Dit gebeurt in het 1:2:2:2 systeem wel waardoor kindjes het idee kunnen krijgen dat ze moeten verdedigen (en daardoor niet eens meer een intentie hebben om naar voor te voetballen). Daarnaast is 1:3:3 een makelijker coachbaar systeem.

Zoals zichtbaar (Figuur 15) zijn door de opstelling de te verdedigen ruimtes kleiner (ca 10 meter ipv 17 meter). De twee linies moeten gecoachd worden om compact te blijven spelen (ca 10 meter). Dat betekent dat er geen ruimte is voor spelers om te blijven hangen. Iedereen moet mee doen om de bal te veroveren.

In de nu volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de individuele rol van de speler.

 


1.5.2.1                      Rol van speler bij Bal Bezit

Tijdens balbezit van de keeper zal er doorgaans op elke speler druk worden gezet. Door de 1:3:3 opstelling zijn er 3 spelers achter waardoor de terugkomende bal ingeval van mislukte uittrap ook makelijker gewonnen kan worden.

Figuur 16 Bal bezit keeper en veldbezetting

De keepers worden gecoached om de bal in de vrij ruimte te trappen. Na de uittrap wordt de bal terug gewonnen. Bij de eerste jaars F zijn er nog meestal geen vaste keepers. Daarom is het belangrijk dat Fs leren uit te trappen en dat we spelers rouleren om te keepen.

In de opbouw hebben we 2 aanspeelpunten aan de zijkant.

Figuur 17 Balbezit keeper gevolgd door een opbouw.

De speler in het midden wordt meestal overgeslagen vanwege het riscio op balverlies. Een speler met beperkte trap kracht zal door de kleiner te overbruggen afstand toch makkelijker een medespeler bereiken (I). Natuurlijk kan de speler ook kiezen voor een dribbel (II) waardoor hij de tegenstander tot een keuze dwingt en tot overtal kan komen. Als laatste optie kan hij de speler voor hem in de dekking aan te spelen door de bal gewoon vooruit te spelen. Deze mogelijkheden zijn ook de basis voor een opbouw in een 1:4:3:3 systeem.

1.5.2.2                      Rol tijdens omschakeling van BB naar BBT

In de omschakeling, van bal bezit naar bal bezit tegenpartij, kan er natuurlijk wel ruimte achter de verdediging liggen waardoor een keeper gecoachd moet worden om uit de goal te komen en ballen weg te schieten. Hierdoor houden we druk en kunnen we ver van de eigen goal spelen.

Figuur 18 Omschakeling Bal Bezit naar Bal Bezit Tegenpartij. Keeper speelt mee om diepe bal weg te trappen.

In de omschakeling van bal bezit naar bal bezit tegen partij wordt het kind dat de bal verliest in een 1:1 situatie gecoachd direct druk te zetten op de bal terwijl de anderen direct een tegenstander opzoeken. Hierdoor wordt afgewongen dat de tegenpartij de bal eerst naar achter speelt en er meer tijd is voor dekking.

 

Figuur 19 Omschakeling Bal Bezit naar Bal Bezit Tegenpartij. Speler die verliest zet direct druk op de bal opdat deze naar achter gespeeld wordt en Belfeldia zich kan organizeren.


1.5.2.3                      Rol bij Bal Bezit Tegenpartij

Bij Bal Bezit Tegenpartij herkennen we de opbouw en de fase waarbij Belfeldia deels op eigen helft speelt.

Figuur 20 Bal Bezit Tegenpartij van een E team waarbij het principe van vrijlaten (I), afsnijden (II) en druk zetten (III) is gevisualiseerd.

Met name eerste jaars F zullen gewoon 1 tegen 1 spelen op elke positie. Tijdens het tweede jaar zullen sommige spelertjes inzicht beginnen ontwikkelen en visueel ruimtes kleiner maken. In de E wensen we te beginnen met basis beginsellen van vrijlaten zodat een zwakere speler wordt ingespeeld, afsnijden en visueel ruimtes klein te maken door in te zakken of te knijpen naar de kant waar de bal is. Figuur 20 laat zien hoe een speler wordt vrijgelaten omdat de aanvallende linie in zakt.


1.5.2.4                      Rol tijdens omschakeling van BBT naar BB

Zoals eerder beschreven in sectie 1.4.2.4 wordt ook bij EF verlangd dat de spelertjes leren direct de bal diep te spelen zodat we op de druk kunnen voetballen.

Figuur 21 Omschakeling Bal Bezit Tegenpartij naar Bal Bezit waarbij een Belfeldia speler het eerste bal diep principe hanteert.


1.5.3                         Standard situaties

1.5.3.1                      Ingooien

Bij F teams laten we alle kinderen ingooien op dat ze de techniek van ingooien onder controlle krijgen. Hierbij wordt gecoachd op het naar voor gooien van de bal.

Bij E teams laten we meer en meer de achterste linie ingooien zodat we meer in de druk komen te voetballen.

Figuur 22 Aanvallende ingooi waarbij de achterste linie gooit

Bij een verdedigende ingooi coachen we net als bij senioren de kinderen om de ruimte visueel klein te maken zodat de tegenpartij geneigd is de bal naar achter te laten gooien. Concreet gaat de Belfeldia speler wiens tegenstander ingooid voor de tegenstanders staan.

Figuur 23 Verdedigende ingooi waarbij de speler van Belfeldia de ruimte visueel klein maakt en de tegenstander naar achter gooit.

 

1.5.3.2                      Vrije trappen

Bij F teams laten we in principe alle kinderen vrije trappen nemen zodat ze allemaal kunnen oefenen. Vanuit het belang van het kind kan een coach wel aangeven vanaf welke positie een kindje de vrije trap kan nemen. Hierdoor kan de trainer het spel een beetje sturen om bv te voorkomen dat een kindje met een slechte trap achterin een vrije trap neemt waardoor de tegenscore oploopt.

Naarmate de kinderen ouder worden worden de criteria bij de vrije trappen ook zwaarder. Zo zal achterin bij een E team een kindje met een verre trap wenselijker zijn om verder van de goal te voetballen. Omdat de ontwikkeling van het kind voorop staat zal echter nog steeds iedereen in staat gesteld worden om een vrije trap te nemen. Iemand vast aanwijzen om een vrije trap te nemen wordt ontmoedigd omdat hierdoor één kindje oefent en andere kinderen nooit aan bod komen en dus ook niet beter kunnen worden. Toch is het aan de coach om te bepalen wie een vrije trap neemt, immers als je nog geen wedstrijd gewonnen hebt met je F team en je kunt een winst eens forceren door de beste trapper de vrijetrap te laten nemen dan kan dit leiden tot een beter zelf vertrouwen van het gehele team.

Figuur 24 Vrije trappen in zones aangegeven.

Bij een verdedigende vrije trap zakken alle speler in achter de bal


1.5.3.3                      Aftrappen

In het aftrappen herkennen we twee momenten namelijk de eigen aftrap en de verdedigende aftrap.

Bij F teams zal de eigen aftrap om beurten worden genomen zodat de spelers kunnen oefenen. Naarmate de kinderen ouder worden wordt de aftrap meer en meer een taak voor een aanvaller. Met name bij de E zullen de aanvallers alle aftrappen nemen.

Het belangrijkste is dat de kinderen leren dat er een uit een opstelling moet worden afgetrapt. Omdat de kinderen vaak alleen gericht zijn op naar voren rennen komen ze vaak in problemen als ze de bal krijgen uit een aftrap. De speler die de bal ontvangt moet eigenlijk leren direct de bal af te schermen met het lichaam en hem terug te spelen naar achter waarna de bal links of rechts breed gespeeld kan worden

Figuur 25 Eigen aftrap waarbij de ontvangende speler de bal terug speeld naar achter en het spel in de breedte wordt voortgezet.

Net zoals we bij een eigen aftrap de bal proberen te houden proberen we de bal bij een aftrap tegenstander direct te veroveren. Daarom zullen de aanvallers ook direct druk zetten op het kindje wat de bal ontvangt. In principe probeert de middelste aanvaller al direct in te lopen op de bal terwijl de vleugel aanvaller druk zet op de speler. Lukt het om de bal te onderscheppen dan kan maakt de aanvallende speler meteen een actie naar voor en sluit de rest bij.

Figuur 26 Aftrap tegenstander waarbij Belfeldia direct druk zet op de bal.

 

1.6                           Voetbal technische zaken mini-pupillen

Mini-pupillen zijn meisjes en jongens van 5 t/m 6 die beginnen met voetballen. Bij Belfeldia worden de kinderen door middel van spelletjes het plezier van het voetballen bij gebracht. In de spelletjes wordt gebruik gemaakt van fantasie om de interesse te wekken voor voetbal. We werken bijvoorbeeld met Leeuwen (dit zijn kinderen die in een spelletje waar iedereen een bal heeft de bal moet afpakken). We werken ook met krokodillen en een krokodillen vijver. De kinderen moeten hierdoor dribbelen en de bal bij zich houden. Voetbal termen zoals ‘op de bal’, ‘knijpen’, ‘door dekken’ zijn voor kinderen van deze leeftijd loze woorden. Ze begrijpen het niet. Daarnaast hebben ze ook niet het ruimtelijke inzicht om te begrijpen dat een aantal pilonnen of hoedjes een lijn vormen. Hiermoet dus duidelijk aandacht aan worden besteedt. Desalnietemin wordt er door mini pupillen wel gevoetbald. Dit wordt geillustreerd aan de hand van een uitgewerkte training in het volgende hoofdstuk 1.6.1.

Ook wordt er in Groot Venlo sinds 9 Maart 2013 een mini-pupil competitie gespeeld. Het grootte voordeel is dat een Jeugd leider / Wedstrijd secretaris met de deelnemende teams kan afstemmen wanneer er gespeeld wordt en waar. Hierna kunnen ouders met een team van mini-pupillen afreizen naar de vereniging waar het mini pupil voetbal georganiseerd wordt. Er is dus sprake van een Coordinator en niet echt van een Trainer. Dit laatste heeft meer clubs gelegenheid mee te doen omdat trainers niet makkelijk te vinden zijn. Details over mini-pupil wedstrijden worden gegeven in hoofdstuk 1.6.2


1.6.1                         Voorbeeld Mini Pupil Training – De Jungle van Belfeld.

Doel van de Oefening: Kinderen laten wennen aan de weerstand van de bal, over de bal heen kijken en laten schieten op een klein doeltje uit een rollende bal.

Duur oefening: circa 15 minuten

Figuur 27 Veld opzet voor het Jungle Spel bij de mini-pupillen

We maken een jungle van bij voorkeur hoge pilonnen. Daarna laten we de kinderen door de jungle dribbelen (weerstand van bal + over de bal heen kijken) en daarna in het rechte stuk snelheid maken en afwerken op een klein doeltje. We laten het kind zelf de score tellen door een hoedje over een pilon te laten zetten. Hier kun je een competitie van maken zodat de kinderen blijven opletten. (Let op: kinderen in rijtjes van meer dan 2-3 kunnen problemen op leveren.)

Trainingsopbouw:

 1. Laat kinderen door het bos gaan en laat ze door dribbelen tot in het doeltje. Laat ze zelf de score bijhouden.
 2. Laat de kinderen na de dribbel de bal in het doeltje schieten vanaf ca 7 m.
 3. Verhoog de moeilijkheidsgraad door een Leeuw (verdediger) in het bos te verstoppen. Pakt de leeuw de bal af dan dribbelt hij uit het bos en probeert te scoren. Het kindje waarvan de bal wordt afgepakt blijft in het bos en probeerd de volgende bal af te pakken.


1.6.2                         Uitleg Mini Pupil wedstrijden en organisatie.

Het Mini-pupillen voetbal wordt georganiseerd door de verenigingen i.s.m. de KNVB in Groot Venlo. Het mini pupillenvoetbal is een landelijke organisatie van de KNVB / ING project, maar geeft geen competitie schema voor mini pupillen. Voor deze groep is er elke week gelegenheid om bij een andere vereniging 4 tegen 4 te spelen op kleine veldjes van 30 m lang en 20 m breed. Omdat het gaat om kennis maken met voetballen hoort er geen ‘druk’ te zijn. Daarom zijn er geen standen, geen doelsaldo en ook geen kampioenschap. De kinderen zowel meisjes als jongens moeten vooral plezier beleven aan de onderlinge wedstrijdjes. Ouders mogen kinderen motiveren, steunen, troosten en aanmoedigen maar de begeleiding wordt overgelaten aan de leiders. Iedereen ouders, opa’s, oma’s en leiders coachen alleen positief.

Figuur 28 Mini pupillen voetbal organisatie op het hoofdveld.

Uiteraard spelen de Mini-pupillen op het hoofdveld. We doen dit omdat elk park een omheining heeft rond het hoofdveld waardoor de ouders en andere geinteresseerden niet op het veld komen. Ook de leiders bevinden zich zoveel mogelijk buiten het speelveld.

Spelregels rondom de wedstrijd:

 • De wedstrijden worden gespeeld op een veld met een lengte van 30 m en 20 m breed. De veldjes dienen goed afgebakend te zijn middels hoedjes (na iedere 5 meter een hoedje) of lijnen.
 • Er wordt gespeeld met 4 tegen 4 veldspelers (geen keepers).
 • Er is geen maximum aan wisselspelers en er mag onbeperkt doorgewisseld worden. Heeft een club een of meerdere spelers te weinig dan leent een andere club gewoon spelers en gaat iedereen voetballen. Wisselen doen we bij een dood spelmoment.
 • Er wordt gespeeld met goaltjes van 3x1m, alternatieven kunnen zijn een F doel op de kant, meerdere kleine doeltjes of pionnen. Uiteraard is het altijd leuker een bal tegen het net te kunnen schieten.
 • De ballen dienen het juiste gewicht te hebben (280 gram), er mag maximaal met een F-bal (400 gram) gespeeld worden. Zwaardere ballen zijn niet toegestaan, dit kan blessures opleveren.
 • Het spel begint of wordt hervat in het midden van het veld via een aftrap. De tegenpartij moet een afstand van 5 meter in acht nemen.
 • De buitenspelregeling is NIET van toepassing.
 • Een strafschop wordt bij hoge uitzondering gegeven, de afstand is dan 8 meter. Mini Pupillen gebruiken hun handen vaak als bescherming: NIET bestraffen. Indien werkelijk een doelkans door een opzettelijke overtreding binnen 8 à 10 meter van het doel wordt ontnomen, kan een strafschop gegeven worden. Bij het nemen van een strafschop wordt het doel niet door een speler verdedigd.
 • Achterballen worden door een speler in het spel gebracht worden door middel van een pass/achterbal of dribbel.
 • Hoekschoppen worden “normaal” genomen.
 • Alle overtredingen worden bestraft met een DIRECTE vrije schop, waarbij de tegenstander minimaal 5 meter afstand in acht neemt.
 • Uitballen worden door een speler in het spel gebracht worden door middel van een pass of dribbel. En mogen niet rechtstreeks in het doel gespeeld worden.
 • De wedstrijd duur is 10 minuten waarna er 2 minuten rust/wissel tijd is. De teams voorzien van een hesje rouleren met de wijzers van de klok naar een ander speelveld. Op deze manier hebben we tegen 4 andere tegenstanders gespeeld na 46 minuten. De begin- en eindtijden worden centraal geregeld door de toernooicoördinator.
 • Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van de leiders van beide partijen. Ze kunnen voor de wedstrijd afspraken maken hoe ze die taak verdelen. Iemand van het eerstgenoemde team (op het programma) zal als wedstrijdleider fungeren. Het op- en aanmerkingen geven door ouders op de leiders is uit den boze. Probeer hiermee het goede voorbeeld te geven aan de kinderen.
 • Grijp in als een van de partijen duidelijk te sterk is, dit kan door de tegenpartij met een speler meer of minder te laten spelen. Of door een speler te ruilen met de tegenpartij. Probeer samen met de tegenpartij de teams enigszins op gelijke sterkte te krijgen. Bij grote verschillen tussen de twee partijen eventueel de hele groep mixen i.p.v. een speler. Bespreek dit vooraf met de clubs, kaderleden en ook de ouders; dit geeft in de meeste gevallen voldoende draagkracht om dit ook daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken.
 • Na de wedstrijdjes mag iedere F-pupil een penalty nemen en vervolgens is hij/ zij zelf keeper. Penalty’s gedifferentieerd laten nemen zodat alle kinderen grote kans hebben te kunnen scoren
 • Bij afgelasting door de club dient de organiserende club de overige clubs te informeren.
 • De ontvangende club probeert een kleedlokaal te reserveren maar is hiertoe niet verplicht. Indien een club geen lokalen ter beschikking heeft dient er wel een ruimte te zijn waar kinderen hun spullen kwijt kunnen.

De belangrijkste regel is PLEZIER.

 

1.7                           Selectie beleid

1.7.1                         Inleiding

Met behulp van dit document kan er voor alle jeugdteams van VV Belfeldia een duidelijk, eenduidig en objectief selectie- en indelingsbeleid worden gehanteerd. Een duidelijk, eenduidig en objectief selectiebeleid- en indelingsbeleid is niet alleen bedoeld voor de trainers en/of leiders van de jeugdteams van VV Belfeldia maar creëert ook duidelijkheid en transparantie voor de ouders van de kinderen over het hoe, waarom en op welke wijze hun kind is ingedeeld of geselecteerd. Het doel hierbij is om alle kinderen van minipupillen tot en met A voor VV Belfeldia met voetbalplezier te behouden.

 

Binnen VV Belfeldia zijn de 1e teams (A1, B1, C1, D1, E1 en F1) prestatie gerichte teams terwijl de overige teams een voornamelijk recreatieve insteek hebben.

 

Bij prestatie teams gaat het prestatieve boven het recreatieve. Daarom wordt er een selectiebeleid gevoerd om de beste spelers met een gelijk niveau, gelijke beleving zoveel mogelijk bij elkaar te laten spelen. Hiermee wordt de ontwikkeling van de spelers bevorderd maar niet onbelangrijk ook de voetbalsfeer.

 

Bij de recreatieve teams wordt er gestreefd om voor alle overige teams zoveel mogelijk een gelijke verdeling / verhouding te geven van niveau en beleving zodat alle teams een kwalitatief en sfeervol goed en prettig seizoen kunnen draaien. Dit komt de sfeer maar vooral ook het voetbalplezier van de spelers ten goede.

 

Vooral bij de Minipupillen, F en E heeft de ontwikkeling van het individu voorrang op het resultaat van het collectief.

1.7.2                         Uitgangspunten teamsamenstellingen

De uitgangspunten voor/bij het samenstellen van de prestatieve teams:

 • maximaal 9 spelers bij de F’jes en E’tjes (mede te bepalen in overleg met de trainer/coach)
 • maximaal 15 spelers bij D-, C-, B- en A-junioren (mede te bepalen in overleg met de trainer/coach)
 • doorstromen naar een hoger prestatief team in de winterstop is een mogelijkheid
 • iedereen speelt in principe evenveel minuten
 • selecteren op basis van de hieronder genoemde criteria
 • terugzetten alleen onder hieronder genoemde voorwaardenDe uitgangspunten voor/bij het samenstellen van de recreatieve teams:
 • streven naar max. 9 spelers bij de F’jes en E’tjes
 • streven naar max. 15 spelers bij D-, C-, B- en A-junioren
 • doorstromen van een recreatief team naar een prestatief team in de winterstop is mogelijk
 • iedereen speelt evenveel minuten
 • indelen op basis van de hieronder genoemde criteria; de teams worden op een kwalitatief evenwichtige manier samengesteld.
 • terugzetten alleen onder hieronder genoemde voorwaarden

1.7.3                         Selectie / indelingsbeleid

Zoals vermeld in de inleiding wordt er gewerkt met prestatie gerichte teams en recreatief gerichte teams. Bij prestatieve teams is er sprake van selecteren en bij recreatieve teams van indelen. Dit houdt in dat voor deze twee categorieën er verschillende indeling- en selectiecriteria zijn, namelijk:

 

Selectie voor de prestatieve teams:

 • Ambitie/motivatie, techniek, inzicht, fysieke en mentale kwaliteiten
 • van de speler
 • Aanwezigheid speler bij trainingen en wedstrijden
 • Beoordelingsformulier trainer en leider(s)
 • Bevindingen jeugdcoördinatorIndeling van de recreatieve teams:
 •  
 • Kwalitatief evenwichtige samenstelling van de teams
 • Evenwichtige samenstelling qua omgangsniveau (houding/gedrag) met andere kinderen
 • Beleving voetbalsport
 • Leeftijdsopbouw groep
 • Beoordelingsformulier

1.7.4                         De selectie en indelingsprocedure

De selectieprocedure gaat als volgt te werk:

 • Aan het begin van het seizoen worden de beoordelingsformulieren verstrekt aan de trainers en leiders van de teams.
 • Per (leeftijd)categorie vindt een keer per maand een circuittraining plaats waardoor de jeugdtrainers alle spelers zien en er hierdoor een betere evaluatie kan plaatsvinden. De organisatie hiervan is gezamenlijke verantwoordelijkheid van de jeugdtrainers.
 • Trainers en leiders beoordelen spelers van hun eigen teams en leveren het beoordelingsformulier in bij VTZ jeugd in december (beoordeling najaar).
 • Trainers en leiders beoordelen spelers en leveren het eind beoordelingsformulier (beoordeling gehele seizoen) in bij VTZ jeugd in april.
 • Voetbaltechnische zaken en jeugdcoördinator stellen de voorlopige indelingslijsten in de basis vast op basis van de beoordelingsformulieren.
 • De Jaarevaluatie vindt plaats op basis van de voorlopige indelingslijsten die zijn vastgesteld door VTZ jeugd.
 • Bij de jaarevaluatie zijn aanwezig VTZ jeugd, jeugdcoördinator, trainers en leiders
 • Op basis van de jaarevaluatie worden de selecties voor het nieuwe seizoen definitief vastgesteld door VTZ jeugd.
 • Voetbal technische zaken informeert spelers en ouders over indeling in juni.
 • Bij een interpretatieverschil bepaalt na wederhoor VTZ jeugd.
 • Bij een afwijking/uitzondering is het laatste woord aan VTZ jeugd.Jaarlijks zijn er hierbij een aantal vaste evaluatie momenten, namelijk:
 •  
 • December /Januari (tussenevaluatie)
 • Mei (eindevaluatie / indeling nieuw seizoen)

Hierbij wordt begonnen met de F teams en geëindigd met de A teams dus van onderen naar boven omdat dit ook de doorstroom is van de jeugdspelers binnen de club. In overleg worden de selectie en de nieuwe indelingen vastgesteld

1.7.5                         Instromen of aanmelden voor of gedurende het seizoen van spelers

Bij tussentijds instromen of het zich aanmelden van nieuwe spelers geldt het volgende:

 • Nieuwe spelers, die na de teamindeling instromen voor- of tijdens de competitie, stromen in bij recreatieve teams.
 • Bij instroom vindt een beoordeling plaats op de bovengenoemde indelingscriteria voor recreatieve teams door de speler 4 keer mee te laten trainen bij het aangewezen recreatieve team.
 • Hierna vindt de definitieve indeling plaats door VTZ jeugd, na overleg met de desbetreffende trainers, in een van de recreatieve teams
 • Indien alle teams meer dan het maximaal aantal spelers hebben, kunnen nieuw aangemelde spelers enkel deelnemen aan trainingen.
 • In uitzonderlijke gevallen zal VTZ jeugd een beslissing nemen.Aandachtspunt bij instroom nieuwe spelers gedurende het seizoen:
 •  
 • Bij de eerste training is de jeugdcoördinator of iemand van VTZ jeugd aanwezig om de nieuwe speler en zijn/haar ouders te verwelkomen en te introduceren aan het team en accommodatie van VV Belfeldia
 • Hierbij worden ouders uitleg geven over de instroomprocedure
 • Het recreatieve team wordt vooraf geïnformeerd over de nieuwe speler.

1.7.6                         Doorstromen van spelers

Doorstromen vanuit een recreatief team naar een prestatief team vindt plaats tijdens een van de evaluatie momenten (december/mei) als een speler voldoet aan de criteria voor prestatieve teams.

 

Als voorbereiding op doorstromen wordt de speler gevraagd 4 keer mee te trainen in het prestatieve team. Hiermee kan een vloeiende overgang worden bereikt. Het uitgangspunt hierbij is dat dit enkel mogelijk is indien alle teams genoeg spelers hebben om een goede training te kunnen voeren.

 

Voor doorstromen geldt dat dit besluit in nauw overleg met betrokken speler, ouders, trainer/leider, jeugdcoördinator en voetbal technische zaken wordt genomen. Het laatste woord is aan voetbal technische zaken.

1.7.7                         Terugzetten van spelers

Het terugzetten van spelers kan alleen worden bepaald door Voetbaltechnische zaken.

 

Terugzetten van spelers tijdens het seizoen is alleen mogelijk als:

 • De trainer / speler / ouder aangeeft dat de indelingscategorie te hoog is wat het spelplezier van de speler niet ten goede komt.
 • Spelers te vaak afwezig zijn bij trainingen en/of wedstrijden
 • Spelers zich misdragen.
 • Spelers langere tijd afwezig gaan zijn.

1.7.8                         Beoordelingsformulier / Leervolgsysteem

Aan de hand van het beoordelingsformulier kunnen de ontwikkelingen van een jeugdspeler gevolgd worden. De ingevulde versie van dit formulier zal mede als input dienen voor het indelen van een jeugdspeler. De beoordelingsformulieren blijven in bezit van VTZ Jeugd en zijn niet openbaar.

 

Daarnaast wordt er inzicht verschaft in de sterke en minder sterke kwaliteiten van een speler. Dit biedt mogelijkheden tot het specifiek begeleiden van de speler gedurende de gehele voetbalopleiding binnen vv Belfeldia.

 

Het formulier is bedoeld om inzicht te verschaffen over een langere periode van de voetbaltechnische aspecten van een speler zoals vermeld in het beoordelingsformulier en kan met behulp van de beoordelingsformulieren gericht gestuurd worden tijdens de trainingen en wedstrijden.

Naarmate een jeugdspeler in een hogere jeugdcategorie uitkomt worden de normen aangescherpt.

In de bijlage treft u het beoordelingsformulier aan. De beoordelingsformulieren worden twee keer per jaar ingevuld en vooraf aan de evaluatiemomenten aangeleverd bij voetbaltechnische zaken.

1.7.9                         Doorstroombeleid Meisjes

Omdat het meisjesvoetbal nog zo „nieuw‟ is binnen VV Belfeldia is het niet mogelijk om het gehele beleid toe te passen op het meisjesvoetbal. Betreffende meisjesvoetbal wordt er dus situatief bekeken en besproken welke mogelijkheden er zijn. Voetbaltechnische zaken heeft hier de eindverantwoording in.

In beginsel spelen de kinderen (jongens en meisjes) tot en met de C-junioren samen. Hierna zal de speelster opgenomen worden in het damesteam. Voetbaltechnische zaken kan in uitzonderlijke situaties afwijken van dit uitgangspunt.

 

1.8                           Opleidingen Trainers

1.8.1                         Ambitie Belfeldia

Doel:

Opleiden van een kwalitatief sterk kader, waarbij leren, plezier en presteren in de voetbalsport hand in hand gaan.

Wat willen we in 2017 bereikt hebben:

 • Voor iedere lichting minimaal 1 gekwalificeerde trainer
 • 1 Hoofd Opleidingen – onderbouw (mini-F t/m D) met de focus op plezier en basistechniek
 • 1 Hoofd Opleidingen – bovenbouw (C t/m A) met de focus op tactiek
 • 1 keeperstrainer voor alle jeugdteams

 

Bovenstaande kader zal uiteindelijk moeten resulteren in een meer gelijkmatig niveau van de jeugdteams en een betere doorstroming naar de selectieteams.

 

Hoe willen we dit bereiken:

 • Startend in 2013 willen F trainers benaderen om een opleiding te starten

2012-2013:

 • Opstellen profielschets Hoofd Opleidingen (i.o.m. VTZ)
 • Benoemen Hoofd Opleidingen – onderbouw (mini-F t/m E)
 • 2 a 3 jeugdtrainers opleiden
 • Verder uitwerken van beleidsplan VTZ

 

2013-2014:

 • Benoemen Hoofd Opleidingen – bovenbouw (D t/m A)
 • 2 a 3 jeugdtrainers opleiden

 

 

2014-2015:

 • Aanstellen gekwalificeerde trainer A junioren
 • Benoemen hersteltrainer selectie
 • 2 a 3 jeugdtrainers opleiden

 

2015-2016:

 • Aanstellen gekwalificeerde trainer 2de elftal
 • 2 a 3 jeugdtrainers opleiden

 

2016-2017:

 • 2 a 3 jeugdtrainers opleiden

 

 

1.8.2                         Opleidingsmogelijkheden

Team: Opleiding: Te investeren tijd: Kosten: Opmerkingen:
A1 TC 3 jeugd 23 x 3 uur 670 euro Excl lesmateriaal
B1 Junioren trainer 10 x 3 uur 180 euro Incl lesmateriaal
C1 Junioren trainer 10 x 3 uur 180 euro Incl lesmateriaal
D1 Module D /pupillen trainer 4 x 3 uur 80 euro Incl lesmateriaal
E1 Module E / pupillen trainer 4 x 3 uur 80 euro Incl lesmateriaal
F1 Module F / pupillen trainer 4 x 3 uur 80 euro Incl lesmateriaal
F t/m d jeugd Pupillen trainer (module F,E,D) 8 x 3 uur 170 euro Incl lesmateriaal
Mini F Jeugdvoetballeider 3 x 3 uur 75 euro Incl lesmateriaal
Lagere jeugd Jeugdvoetballeider 3 x 3 uur 75 euro Incl lesmateriaal
keepers trainer Keepers coach 4 x 3 uur 220 euro Excl lesmateriaal
Techniek trainer Goede eigenvaardigheid      
Hoofd opleidingen Technisch jeugdcoordinator 3 5 x 3 uur 200 euro Incl lesmateriaal

 

1.9                           Praktische handleiding trainers

1.9.1                         Algemene informatie

Ieder zichzelf respecterend lid houdt de naam van de vereniging hoog in het vaandel. De naam vv Belfeldia valt of staat met de uitstraling die je als jeugdleider hebt. Een jeugdleider is immers de persoon die de vereniging vertegenwoordigt. Voorop staat altijd: een juist gedrag van de jeugdleider. In het jeugdvoetbal is de jeugdleider steeds belangrijker geworden. Immers zonder jeugdleiders zou er geen jeugdvoetbal binnen de club zijn. Deze handleiding helpt de jeugdleiders er een mooie training- en wedstrijddag van te maken.

Afmeldingen

Afmeldingen dienen minimaal 24 uur voor de wedstrijd plaats te vinden bij de leider. Indien men zich niet afmeldt gelden de volgende sancties: 1e keer:       1 wedstrijd reserve en waarschuwing 2e keer:       2 wedstrijden reserve en laatste waarschuwing 3e keer:       rest seizoen niet meer speelgerechtigd

Voor een correcte toepassing van de sancties, is het belangrijk dat de leider VTZ informeert wanneer spelers zich niet of te laat afmelden.

Ook afmeldingen voor trainingen dienen tijdig doorgegeven te worden aan de leider. Voetbal is een teamsport en bij te weinig spelers is het gehele team de dupe.

Afgelastingen

Competitie wedstrijden: Indien de weersomstandigheden hiertoe aanleiding geven zal de consul de velden daags voor de wedstrijden en eventueel op de wedstrijddag keuren. Bij afgelasting zal hij dit kenbaar maken aan de wedstrijdsecretaris. De wedstrijdsecretaris informeert vervolgens, de leiders, de tegenstander, de scheidsrechter en de KNVB over de afgelasting. De leider informeert vervolgens zijn team.

Bij afgelasting wordt dit altijd op het publicatiebord op het sportpark kenbaar gemaakt.

Trainingsavonden: De velden worden om 16.00 uur gekeurd door de consul. Als de velden afgekeurd worden (en dus geen training mogelijk is) dan wordt dit ook kenbaar gemaakt op het publicatiebord op het sportpark.

KNVB afgelasting: Mochten de weersomstandigheden zodanig slecht zijn dat voetbal niet mogelijk is dan kan de KNVB een afgelasting doorvoeren. Dit wordt kenbaar gemaakt op teletekst pagina 603 (Ned. 1, 2 en 3). vv Belfeldia behoort tot ZUID II. Let op dat er voor de zaterdag en zondag aparte afgelastingen bekend worden gemaakt, en dat er sprake is van een A en B categorie.

Bij KNVB afgelasting wordt dit ook altijd op het publicatiebord op het sportpark kenbaar gemaakt.

 

1.9.2                         Algemene tips en aandachtpunten voor een training

 

 • Zorg zelf voor juiste kleding (voorbeeldfunctie), dus sportkleding.
 • Zet verplaatsbare doelen altijd goed vast.
 • Zorg dat je minimaal 15-20 minuten voor afgesproken tijd aanwezig bent.
 • Bereid de training goed voor.
 • Spelers mogen pas in het kleedlokaal als leider aanwezig is. Laat geen kinderen alleen in het kleedlokaal en verlaat als leider als laatste het kleedlokaal.
 • Fietsen staan ook tijdens de trainingsavonden in de fietsenstalling bij de kantine van het sportpark.
 • Tel vooraf de ballen en controleer dit na afloop van de training. Bal kwijt? Eerst goed zoeken in de struiken met zijn allen. Nog niet gevonden, stuur een mail naar gebouwenenterreinen@belfeldia.nl en geef aan waar de bal ongeveer ligt!
 • De ballen na afloop van de training niet in het ballennet laten, maar in de daarvoor bestemde rekken. De ballen kunnen drogen en gaan daardoor langer mee!
 • Hang de hesjes netjes aan de daarvoor bestemde haakjes
 • Spelers mogen niet in het materialenhok. Alleen onder begeleiding.
 • Spelers dragen gedurende trainingen geen sieraden e.d.
 • Verplicht douchen na training.
 • Kleedlokaal netjes achterlaten. Vooraf een poetsschema maken.
 • Denk aan het taalgebruik, zowel spelers als leiders.
 • Training vindt plaats op het afgesproken veld.

Sleutels Van elk jeugdelftal dient minimaal een leider/trainer in het bezit te zijn van de sleutel die toegang geeft tot de kleedlokalen en het materialenhok van de selectie. Dit is de deur rechts voor de ingang van de kleedlokalen.

De sleutel van het vernieuwde “kalkhok” (materialenhok voor de jeugd) hangt aan de grote sleutelbos die weer in het materialenhok van de selectie hangt. Het is de bedoeling dat de eerste jeugdleider/trainer die het veld betreedt er zorg voor draagt dat het materialenhok van de jeugd opengemaakt wordt. De jeugdleider/trainer die het laatst het veld verlaat dient er zorg voor te dragen dat het materialenhok afgesloten wordt en dat de sleutelbos weer in het materialenhok van de selectie komt te hangen.

Materialen Het materiaal dat nodig is voor het geven van een training is voor de jeugd en lagere elftallen te vinden in het vernieuwde “kalkhok”, waar ook de doeltjes staan.

Hier kan men terecht voor het pakken van:

 • Ballen
 • Hesjes
 • Pionnen
 • Ballenpomp
 • Doeltjes

Als men klaar is met het geven van de training wordt men verzocht alles weer terug te leggen en te zetten op dezelfde plaats als waar men de materialen ook gepakt heeft. Hang de hesjes ook weer terug op de juiste plaats. Dit om alles netjes en verzorgd te houden, ook voor diegene die na je komt. Spelers mogen hier niet komen, zet alles klaar.

Ballenpomp Alvorens men begint met pompen wordt men verzocht wat olie die erbij staat in het ventiel te spuiten zodat het pompventiel makkelijker in het balventiel gaat, en men dan niet zo snel de binnenbal kapot steekt. Pomp de ballen zo op dat ze nog licht in te drukken zijn.

Gebruik van de doelen| als je gebruik wil maken van de vaste doelen op het veld kun je de netten neerlaten. Hang de netten na het beëindigen van de training weer omhoog met behulp van de elastieken houders die aan de doelen vastzitten. Dit is uiterst belangrijk in verband met het maaien van de velden door de gemeente.

Gebruik van de kleedlokalen De kleedlokalen worden gebruikt voor het omkleden en om na het trainen te douchen. Zorg dat de kleedlokalen ook alleen hiervoor gebruikt worden. Zorg dat er altijd een begeleider bij de groep aanwezig is daar je anders nooit weet wat er gebeurd. Denk dan vooral aan plagen, ruzie maken of vernielen van ………. Ook een ongeluk kan snel gebeurd zijn. Dus laat de jeugd nooit alleen in het kleedlokaal! De lichten gaan automatisch aan en uit. Ruim ook flesjes, papier, verband en dergelijke op en gooi deze in de daarvoor bestemde afvalbakken. Ook modder en gras bij elkaar vegen en met handveger en blik in de afvalbakken deponeren. Controleer of alle kranen en douches zijn uitgezet.

Gebruik van de lichtmasten voor veldverlichting. In de winterperiode wordt gebruik gemaakt van de veldverlichting. De schakelaars voor de veldverlichting zijn te vinden in het materialenhok van de selectie, voor de ingang van de kleedlokalen, rechts. Let er op, ook hier hebben jeugdspelers niets te zoeken!

Bij het inschakelen van de veldverlichting dient tenminste 3 minuten te zitten tussen het inschakelen van de groepen! Dit omdat anders de zekeringen het begeven.

Ook hier geldt dat het laatste team dat gebruik maakt van de velden, zorg draagt voor het uitmaken van de verlichting. Laat ook nooit de lampen langer branden dan nodig, dit om een hoge stroomrekening te voorkomen.


1.9.3                         Algemene tips en aandachtpunten voor een thuiswedstrijd

Algemeen

  • 15 minuten eerder dan afgesproken tijd aanwezig zijn en op bord kijken welk veld en welk kleedlokaal gebruikt kan worden.
  • Voor F- en E-jeugd goals klaarzetten en vastzetten.
  • Spelers plaatsen fietsen in fietsenstalling.
  • Te weinig spelers: zoek een oplossing bij andere teams, in overleg met de jeugdleiders/VTZ.
  • Denk zelf aan de kleuren van de tegenstander en regel tijdig (indien nodig) andere shirts of hesjes.
  • Zorg voor ballen en grensrechtervlaggen (uitgezonderd E en F)
  • Limonade in de rust ophalen in de kantine. Het kantine personeel zorgt dat dit klaar staat. Zij kunnen dit niet brengen omdat het in de rust juist druk is in de kantine.
  • Stel je voor aan de leiders van de tegenpartij en geef instructies.
  • Zorg ervoor dat de kleedlokalen netjes gebruikt worden.
  • Spelers mogen geen kettinkjes, horloges, oorbellen e.d. dragen.
  • Zie toe op het taalgebruik van de spelers (voorkom onnodig schreeuwen in het kleedlokaal).
  • Laat de spelers voor aanvang van de wedstrijden niet in of aan de doelen hangen.
  • Let tijdens de wedstrijd op het gedrag van de ouders.
  • Vul wedstrijdformulier in en zorg dat de ballen terugkomen (ook van tegenstander).
  • Zorg dat de spelers zich douchen na afloop van de wedstrijd/training. Maak hierop geen uitzondering.
  • Bij strafschop nemen (F en E-jeugd) dient het team op het veld te blijven. Ga gezamenlijk naar het kleedlokaal.
  • Ben voor en na de wedstrijd aanwezig in het kleedlokaal.
  • Maak het kleedlokaal schoon, het team dat erna komt, heeft ook graag een schoon lokaal.
 • Voor E en F leiders: Ruim na de wedstrijd de doeltjes weer op. Er komt een team na je!

 

 • Denk aan het invullen van het (digitaal) wedstrijdformulier! Indien het wedstrijdformulier niet digitaal wordt ingevuld, dient dit vervolgens ingeleverd te worden bij de wedstrijdsecretaris van de jeugd.

 

Administratief

 • Zorg dat je steeds op de hoogte bent van vertrektijden en aanvangstijden
 • Verzamel trainingsschema’s en trainingsideeën. Zet dit op papier. Leg in ieder geval een map aan (informeer bij de hoofdtrainer of VTZ).
 • Vul tijdig het wedstrijdformulier in en lever dit in bij de wedstrijdsecretaris van de jeugd.
 • Zorg voor wedstrijdprogramma voor alle ouders (met vermelding van aanvangstijden thuiswedstrijden en vertrektijden uitwedstrijden).
 • Zet op papier wie er moet rijden met een uitwedstrijd.
 • Raadpleeg het infoboekje met namen van spelers, ledennummers, adres, telefoonnummer en geboortedatum (kan tevens dienst doen als telefooncirkel).
 • Vergeet de namen van de leiders niet. Geef de ouders een dergelijke lijst voor aanvang van het seizoen.
 • Beheer de spelerspassen (daar waar van toepassing) zorgvuldig, want geen pas is niet spelen.Opvang

Wanneer je een wedstrijd thuis speelt zal de tegenstander naar Belfeld komen. Het is dan van belang om deze gasten goed en netjes op te vangen. De opvang van scheidsrechter en tegenstander is een verantwoordelijkheid van de leiders van het desbetreffende Belfeldia team. Gebruikelijk is dat 1 leider de scheidsrechter en tegenstander opvangt, de andere leider blijft bij zijn team. Dit is vooral belangrijk bij de jeugd.

De sleutels voor de kleedlokalen zijn te verkrijgen aan de bar in de kantine tegen betaling van € 5,- borg.

Verwijs de tegenstander naar het juiste kleedlokaal. Deze informatie hangt bij de scheidsrechterlokalen onder, er staat ook vermeldt op welk veld er gespeeld wordt. Tevens staat deze informatie ook tijdig op onze website.

Geef het ruilformulier van de KNVB (dit geldt voor D, C, B, en A elftallen ) af zodat zij dat kunnen invullen.

De E en de F teams vullen een wedstrijd formulier in van Belfeldia. Vul dit dan ook correct in!.

Verder geef je de leiders cq. trainers van de tegenstander 1 gratis kop koffie, te verkrijgen in de kantine. Hier heb je zelf ook recht op.

Scheidsrechter en grensrechter

Bij thuiswedstrijden dient men zelf te zorgen voor een scheidsrechter. Dit kan door zelf te fluiten of door een scheidsrechter van Belfeldia te benaderen.

Wedstrijdformulieren Deze vind je in de bestuurskamer in de kantine. Vul deze formulieren goed en netjes in. Zorg ervoor dat je de spelerspasjes steeds bij je hebt en ze gecontroleerd zijn met de leider van de tegenstander. Dit kan zelfs op het veld met de spelers voor het controleren van foto en geboorte datum.

Wedstrijdballen Zorg ervoor dat de wedstrijdballen steeds goed zijn opgepompt. Zorg ook voor goede ballen tijdens de warming-up. In principe lenen we geen ballen uit aan de tegenstander.

Wedstrijdshirtjes Zorg ervoor dat er steeds gespeeld wordt met de geel zwart gestreepte wedstrijdshirts van Belfeldia. Alleen bij een thuiswedstrijd als de scheidsrechter het nodig acht moeten wij voor vervangende shirts zorgen, en deze dan aan doen. Dit kan nodig zijn als onze shirts of kleuren niet genoeg afwijken van de tegenstander.

 

Wedstrijdkleding De wedstrijdkleding van Belfeldia bestaat uit een geel zwart gestreept shirt. Verder spelen we in zwarte sokken en een zwarte broek. Zorg ervoor dat elke speler deze kleding draagt tijdens een wedstrijd van en voor Belfeldia. Het bestuur wil niet dat er afgeweken wordt van de kleding zoals door Belfeldia voorgeschreven.

Verder moet elke speler spelen met scheenbeschermers, dit is ivm met veiligheid verplicht. Let er dus goed op dat elke speler deze ook draagt.

Ook van belang is een trainingspak. Dit voor de warming-up en voor het warm blijven als wisselspeler.

Coachen Het coachen van de spelers dient steeds positief en zeker met een fatsoenlijk en respectabel taalgebruik te gebeuren. Denk ook hierbij dat je steeds bezig bent in naam van Belfeldia. En bij deze club staat goed en sportief gedrag hoog in het vaandel. Verder dient het plezier van de kinderen voorop te staan. Met negatief coachen is een speler nog nooit beter geworden! Wel met positief coachen; hierdoor kan iemand zekerder van zichzelf worden en hierdoor beter presteren.

Drinken in de pauze De mogelijkheid bestaat om de D jeugd drinken in de pauze te geven en de E en F jeugd na de wedstrijd (ivm erg kleine pauze). Dit mag ook na afloop in de kantine. Dit kan men doen door limonade siroop aan te bieden. Deze limonade siroop moet men als leider ophalen in de kantine. Het kantinepersoneel zet dit klaar. De lege bekers weggooien in de daarvoor bestemde afval emmers en de draagrekken weer netjes terugleggen op dezelfde plaats als waar je ze gepakt hebt.

Reserve spelers/ wisselspelers Zorg ervoor dat de wisselspelers steeds een trainingspak of jasje dragen. Dit is belangrijk om niet te snel af te koelen maar ook voor het zichtbaar maken van wedstrijd en wisselspelers voor de scheidsrechter en grensrechter.

Waterzak Zorg ervoor dat je steeds de waterzak en drinkflessen gevuld met water bij je hebt voor eventuele blessures.

Gebruik van wedstrijdmaterialen Bij thuiswedstrijden dient men ervoor te zorgen dat de hoekvlaggen worden geplaatst, en dat de doelnetten omlaag worden gelaten bij D en oudere jeugd. De hoekvlaggen zijn te vinden in het kalkhok. Na de wedstrijd dient men ervoor te zorgen dat de hoekvlaggen worden opgeruimd en de netten van de doelen weer omhoog gehaald worden. Dit natuurlijk alleen als er geen wedstrijden na jou op hetzelfde speelveld meer zijn. Bij de F en de E teams moet men zelf de kleinere doelen opstellen. Die staan langs het hoofdveld. Deze dienen na de wedstrijden ook daar teruggeplaatst te worden, als deze niet meer nodig zijn.

EHBO verbandtrommel Het kan altijd voorkomen dat een speler zich blesseert of verwondt. De verbandtrommel, die hiervoor gebruikt kan worden, staat in de ruimte waarop staat: “EHBO” onder bij de kleedlokalen. De sleutel om deze deur te openen zit aan de sleutelbos van het materialenhok van de jeugd. Deze is te vinden in het materialenhok van de senioren. In deze verbandtrommel vind je o.a. : pleisters en verband. Mocht een speler erger geblesseerd raken neem dan steeds contact op met de ouders en ga naar de EHBO in het ziekenhuis. Neem nooit onnodig risico


1.9.4                         Algemene tips en aandachtpunten voor een uitwedstrijd

 • Weet precies wie er rijdt en welke ouders kunnen rijden. Maak hiervan een schema en geef dat mee aan de ouders.
 • Vertrek vanaf het sportpark, rij zoveel mogelijk samen. Dit geldt ook voor de terugweg.
 • Zorg voor fluit en horloge, je weet maar nooit!
 • Laat kleedlokaal netjes achter, dus schoenen buiten laten uitkloppen.
 • Denk aan: invullen wedstrijdformulier en kopie meenemen naar Belfeld. Inleveren van de wedstrijdformulieren op de wedstrijddag bij de wedstrijdsecretaris; Hay Hermans, Schuttekampstraat 4, Belfeld.


1.9.5                         Aanvullende informatie voor de leiders en trainers:

Scheidsrechters

Contact persoon voor scheidsrechterszaken binnen vv Belfeldia is Ton Schnitzler.

BSJZ70Z Ton Schnitzler (res.) Leygraaf 188 (077) 475 2942

Wedstrijdformulieren De leider dient zorg te dragen voor het correct invullen en het inleveren van de wedstrijdformulieren op de wedstrijddag bij de wedstrijdsecretaris; Hay Hermans, Schuttekampstraat 4, Belfeld.

Bij het gebruik van tenues met rugnummers dienen deze overeen te komen met de namen op het ruilformulier. Indien men reservetenues nodig heeft kan men contact opnemen met VTZ.

Strafformulieren Indien een directe veldverwijdering (direct rood) heeft plaatsgevonden dient dit te allen tijde middels een strafformulier gerapporteerd te worden aan de KNVB;

 • eigen speler                  – geel formulier
 • speler tegenstander       – blauw formulier

De volledig ingevulde formulieren dienen samen met het ingevulde wedstrijdformulier ondertekend te worden ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat. Dit hoeft dus niet indien een speler 2 x geel en dus ook rood krijgt.

KNVB registraties (boetes)

Vooral bij de senioren, maar ook bij de (hogere) jeugdelftallen, kan de scheidsrechter bij overtredingen voor, tijdens en na de wedstrijden een gele danwel rode kaart geven. Afhankelijk van de zwaarte van het door de scheidsrechter geconstateerde feit, wordt hierbij door de KNVB een registratie opgelegd. De KNVB zal u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, echter de boete wordt door de KNVB bij Belfeldia in rekening gebracht. Deze boete dient u als lid echter zelf te betalen en zal de penningmeester automatisch bij u incasseren. De KNVB brengt de vereniging over het algemeen elke 2 maanden op de hoogte van alle uitgeschreven registraties.

Na een direct rode kaart is men te allen tijde de eerstvolgende officiële wedstrijd geschorst. Schorsingen van vier of meer wedstrijden, opgelegd door de KNVB, zullen altijd worden besproken binnen het bestuur. De commissie VTZ kan ook een voorlopige of aanvullende schorsing aan een speler opleggen.

Als vv Belfeldia verwachten we dat alle gegeven kaarten op het wedstrijdformulier worden vermeld (bij thuiswedstrijden doen wij dit ook). Mochten er tegenstanders zijn die kaarten niet vermelden dan hoeft de elftal leider geen handtekening voor akkoord na afloop van de wedstrijd te zetten. Incident direct melden aan de wedstrijdsecretaris, zodat we actie kunnen ondernemen richting tegenstander en KNVB.

Wedstrijdverslag Wedstrijdverslagen zijn van harte welkom, eventueel met foto’s. Mailen naar info@belfeldia.nl en het komt op de site.

Teamfoto Je kunt ook een teamfoto maken en op de site laten plaatsen. Mailen naar info@belfeldia.nl

 

Kampioen Kun je kampioen worden met je team? Mail dit ook even naar jeugd@belfeldia.nl, zodat ze mogelijk de wedstrijd kunnen bijwonen. 1x per jaar tijdens de familiedag worden alle kampioenen gehuldigd.

Opleiding Interesse in een KNVB cursus, bijvoorbeeld pupillentrainer of juniorentrainer: mail dit naar voetbaltechnischezaken@belfeldia.nl en het wordt geregeld. In goed overleg wordt een passende cursus gekozen.

Daarnaast wordt er regelmatig een thema avond door VVV-Venlo georganiseerd. Op deze avonden worden er voetbaltechnische onderwerpen besproken aan de hand van een demo-training. Deze thema avonden worden tijdig door VTZ gepubliceerd en zijn vrij toegankelijk voor onze jeugdleiders.


1.9.6                         Trainingsopbouw

Het belangrijkste van de training is het trainingsdoel en de organisatie. Allereerst moet de trainer het trainingsdoel vast stellen (bv oefenen op de opbouw of oefenen op het meer goals creëren uit een overtal-situatie). Daarna kiest hij een organisatie die ervoor zorgt dat geen tijd verloren gaat en spelers niet in de gelegenheid komen om te gaan ‘spelen’ (bv duwen en trekken etc.). Voor een goede organisatie geldt een goede tijdsplanning en goede veldkeuzes.

Een training bestaat uit een Warming up, een Inleiding, Kern 1 en/of 2 en een Slot. De menselijke concentratie boog is ca 15-20 min waardoor het logisch is om deze tijd ook aan te houden voor een trainingsonderdeel. Bij een trainingsduur van 1 uur komt dit neer op 4 onderdelen (Warming up, Inleiding, Kern, Slot). Bij een trainingsduur van 1:30 zijn het meestal 5 onderdelen (Warming up, Inleiding, Kern 1, Kern 2, Slot). De warming up is generiek en wordt uitgevoerd onderleiding van de aanvoerder (zie sectie …). Voor Inleiding, Kern en Slot geldt dat de trainer oefeningen kiest die aansluiten bij het trainingsdoel.

De veldkeuze en organisatie bepaald of een training goed doorloopt. Meestal is in het begin van de training de energie bij kinderen hoog, ze zijn uitgelaten waardoor het van belang is deze energie te laten uitrazen. Dit kan door in de inleiding van de training een onderdeel te kiezen waar alle kinderen individueel bezig zijn (bv. Individueel met een bal of een vorm met twee kinderen per positie en geen rijen van spelers).

In het kern gedeelte van de training moet aan het trainingsdoel gewerkt worden. Hier moet de trainer als leraar oplossingen bieden voor het voetbal probleem. Het is daarom van belang dat er absolute duidelijkheid is over wie de trainer coacht. Wordt bv gewerkt aan een training waarbij de spitsen meer en beter moeten afwerken uit een overtal-situatie dan zal de trainer alleen de aanvallers coachen. Het focussen van de boodschap richting de aanvallers biedt duidelijkheid.

Het slot van de training is het examen voor de trainer. In dit gedeelte wordt in de vorm van een partijspel er voor gezorgd dat de speler veelvuldig in de geoefende situatie komen zodat de trainer kan observeren of de oplossingen van de kern ook worden gebruikt.

Als voorbeeld wordt in het volgende hoofdstuk een opbouw oefening uitgewerkt voor EF.


1.9.7                         Voorbeeld training: Opbouw met E

Trainingsdoelstelling: verzorgde opbouw van achteruit.

Doelgroep: E team dat altijd redelijk wild is in het begin maar wel goede basis kwaliteiten heeft. Warming up: Generiek zoals beschreven in sectie .. ca 5 a 10 minuten

Inleiding: Zoals al eerder gezegd zijn er geen wetmatigheden. In feite wil je de kinderen onder de aandacht brengen dat de opbouw niet goed loopt, maar deze groep is redelijk wild dus moeten we ze eerst laten uitrazen. Daarom dat er gekozen wordt voor een pass-trap oefening waarbij de kinderen met maximaal 2 man per station werken.

Figuur 29 Inleiding Opbouw eerste pass-trap oefening.

Uitleg: Alle spelers volgen de bal. Centrale man speelt de back in, deze vervolgt met een pass recht uit waar de buiten speler de bal meeneemt naar het midden van de goal en dan afwerkt. Dit doen we ongeveer 10 minuten. Op station 1 coacht de trainer het ontvangen van de bal, afstoppen met rechts en daarna door passen. Speler bij station 2 ontvangt de bal en moet naar binnen. Hierbij is lichaam gebruik belangrijk, dus ontvangen op de goede voet, lichaam tussen bal en tegenstander en vervolgens door naar de goal.

 

In de 2de fase gaan we de moeilijkheidsgraad iets opvoeren. We simuleren nu dat de verdediger direct onder druk wordt gezet. Als optie speelt hij terug naar de centrale man.

Figuur 30 Inleiding Opbouw tweede pass-trap oefening.

Uitleg: Alle spelers volgen de bal. Centrale man speelt de back in, maar deze staat onderdruk en kaatst te bal terug waarna de centrale man de bal direct door speelt naar de aanvaller op de flank. Dit doen we ook weer 10 minuten. Op station 1 staat de speler nu met de rug naar de pylon en kaatst. Op station 2 start te speler nadat de bal wordt ingespeeld.

Kern: In de 3de fase gaan we de moeilijkheidsgraad nog iets opvoeren. Spelers zijn nu al aardig moe. Daarom gaan we nu met twee spelers per station kunnen gaan werken.

Figuur 31 Kern Opbouw derde fase pass-trap oefening.

Uitleg: Alle spelers gaan van station naar station. Centrale man speelt de back in, maar deze staat onderdruk en kaatst te bal terug waarna de centrale man de bal direct door speelt naar de middelste aanvaller. De middelste aanvaller neemt de bal weer aan met lichaam tussen bal en tegenstander en speelt naar de vleugel aanvaller. De vleugel aanvaller gaat naar de achterlijn en zet voor. Door op elk station 2 spelers te zetten blijft de oefening lopen. De Keepers kunnen nu ook om de 5 minuten keepen en in de opbouw gewoon meedraaien.

 

Als de training het toelaat kun je in de 4de fase het nog realistischer maken door met ‘verdedigers’ te gaan werken. Deze verdedigers hebben als doel om de speler die de bal ontvangt iets meer onderdruk te zetten. Bij oudere jeugd die prestatie gericht is werkt deze aanpak.

Figuur 32 Kern Opbouw vierde fase pass-trap oefening.

Uitleg: Alle spelers gaan van station naar station. Als ze moeten wachten zijn ze verdediger op station 1 en 3.
Slot: Als laatste moeten we een partijspel hebben waarbij we het geoefende in de praktijk kunnen brengen. De meest ideale situatie is dat het geoefend wordt in een 7 tegen 7 partij met wissels. (Bv een ander aanwezig E team). Uiteraard kan ook gekozen worden voor een carrousel training waarbij 1 E team oefent op opbouw, terwijl het 2de E team oefent op druk zetten. Als geen van bovenstaande opties aanwezig is dan kan een partij 6 tegen 4 uitkomst bieden.

Figuur 33 Slot Partij 1:3:2 tegen 4.

Besef dat je als trainer wilt dat de 4 aanvallers er boven op zitten. Ze zijn weliswaar met 1 man en een keeper minder maar mogen scoren op een groot doel. Dat is de beloning. Begin met aanvallende spelers, die ruiken hun kans en willen zeker zoveel mogelijk scoren.

Besef ook dat je in een wedstrijd 7 tegen 7 speelt op een half veld. Vaak in de wedstrijd speel je met alle speler op een kwart veld doordat verdedigers aansluiten en spelers mee lopen. Dat zijn dus 13 spelers op een kwart veld. Daarom is in deze partij de veldgrootte gewoon kwart veld. Ondanks dat we 3 spelers minder hebben maken we het veld alleen maar kleiner als de oefening goed loopt. Bedenk namelijk dat: Hoe kleiner het veld, hoe kleiner de ruimte, hoe beter het voetbal moet zijn.