Belfeldia nieuws

Reünie 100 jaar Belfeldia voor leden en oud-leden

Beste Belfeldia-leden en oud-leden,

In 2024 bestaat vv Belfeldia 100 jaar en dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Gedurende het gehele jaar 2024 zullen er extra activiteiten plaatsvinden in het kader van ons
jubileum.

Eén van de activiteiten die zullen worden gehouden is een reünie voor leden en oud-leden.

Deze reünie zal worden gehouden op zaterdag 1 juni 2024.

Op deze reünie zijn alle leden en oud-leden van vv Belfeldia van harte welkom (inclusief partner). We
zullen een gevarieerd programma samenstellen met voetbal, muziek en een hapje en drankje.

We willen hierbij dan ook een oproep doen aan alle oud-leden van vv Belfeldia.
We zouden het zeer leuk vinden om zoveel mogelijk (oud)leden te verwelkomen om samen met jullie
verhalen uit heden en verleden te delen.

Heb jij derhalve interesse om op deze heugelijke dag naar de reünie te komen, stuur dan een email
naar reunie@belfeldia.nl

We zullen in het voorjaar van 2024 een bericht uitsturen naar iedereen die een email heeft gestuurd.
In dat bericht zal het concrete programma van die dag worden gepresenteerd en in dat bericht zal
ook de mogelijkheid voor definitieve opgave zijn bijgesloten.

Alle huidige leden van vv Belfeldia zullen in de loop van het voorjaar 2024 een uitnodiging ontvangen
en hoeven nu geen email te sturen.

Lijkt het je leuk om het jubileum samen met ons te vieren, schroom dan niet om je interesse kenbaar
te maken. Mocht je zelf geen (oud) lid zijn, maar wel iemand weten die hier mogelijk naartoe zou
willen komen, maak diegene dan gerust attent op dit bericht.

Op onze website en verschillende (social) media zal ook geregeld worden stilgestaan bij het jubileum
en bijbehorende activiteiten.

Met vriendelijke groet
reünie-commissie
vv Belfeldia

Aanpassing Privacy policy Belfeldia

Per 11 oktober 2023 hebben wij onze privacy policy aangepast.

De aanpassing betreft hoofdzakelijk een aanpassing van de informatie over de verwerking van gegevens (o.a. mobiele telefoonnummers en e-mailadressen), mediabestanden en de omgang met social media en beeldmateriaal. Tevens is toegevoegd het recht van verzet waarmee u aan kunt geven dat wij uw email adres niet mogen gebruiken voor mailingen.

Alle eerdere Privacy policy’ s en Toestemmingsverklaringen komen met de publicatie van deze privacy policy te vervallen.

Ons privacyreglement kunt u hier nalezen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur van Belfeldia.

Bestuur Belfeldia

Inning contributie

Beste Leden,

Op 26 september 2023 in de avond, hebben jullie een whatsapp bericht ontvangen vanuit Clubcollect. We kunnen ons voorstellen dat jullie dit een verdacht bericht vinden.

Clubcollect heeft per abuis de melding voor de inning van onze contributie ook per whatsapp verstuurd.

We kunnen jullie verzekeren dat de link die jullie in whatsapp hebben gekregen, valide is, en ook gebruikt kan worden. Tevens krijgen jullie ook, zoals voorgaande jaren, ook nog een email van Clubcollect voor de inning van de contributie.

Save the date – Vrijwilligersavond Belfeldia – 16 december 2023

Belfeldia is een club van vrijwilligers, allemaal mensen die naast hun werk, opleiding of andere zaken tijd vrij maken voor de voetbalclub.

Graag willen we als Belfeldia deze vrijwilligers dan ook een erg leuke avond aanbieden, een avond voor de vrijwilligers.

Schrijf daarom alvast in de agenda, 16 december 2023!

De organisatie heeft in ieder geval al grootste plannen, inclusief een bijzonder exotisch optreden!

Succesvolle kickStart Belfeldia

Afgelopen zaterdag 2 september heeft de kickStart van Belfeldia plaatsgevonden. Een zaterdag waarbij de ouders onder het genot van een lekker stuk cake, inclusief gele en zwarte topping, zijn bijgepraat over de actuele zaken en uitdagingen binnen Belfeldia, als ook het 100 jarig jubileum in 2024. Daarbij zijn ouders natuurlijk onmisbaar en staan ze allemaal steevast iedere week langs de lijn om de kinderen aan te moedigen. Daarnaast hebben we als verenigingen ouders ook hard nodig voor tal van kleine en grote taken, dit om alle kinderen te laten genieten van de voetbalsport.

Tijdens kickStart zijn met de ouders verschillende vrijwilligerstaken besproken, maar concreet ook 50 kantinediensten ingepland voor het najaar 2023, hebben we een groot aantal vrijwilligers gevonden voor de kermisloop, is ‘groen moet je doen’ wederom ingepland en hebben verschillende ouders aangegeven open te staan voor extra vrijwilligerstaken.

We kijken terug op een bijzondere succesvolle dag, veel aanwezige ouders, veel leuke gesprekken en zeer zeker nog meer enthousiasme en interesse in vrijwilligerswerk.

Al met al passend bij onze lijfspreuk, ‘een voor allen, allen voor Belfeldia’!