Belfeldia nieuws

Erelid en voetbalvriend Jan Naus overleden

Heden bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van ons erelid en voetbalvriend

                          Jan Naus

Jan was ruim 75 jaar lid van onze vereniging. Na zijn actieve voetbalcarrière, heeft hij zich tientallen jaren ingezet voor Belfeldia. Zo is hij van 1962 tot 1972 voorzitter geweest en heeft hij zich liefst 35 jaar als bestuurslid voor onze vereniging ingezet. Verder is hij ook vele jaren terreinknecht geweest en heeft hij voor tal van commissies werkzaamheden verricht. Voor zijn jarenlange grote inzet is hij benoemd tot erelid en Mister Belfeldia.

Wij verliezen met Jan een zeer betrokken en gewaardeerd lid.

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur en leden vv Belfeldia

Beste scheidsrechter / leider van vv Belfeldia,

Door de KNVB zal het mobiele Digitaal Wedstrijd Formulier, na een proefjaar bij het zaalvoetbal, ingevoerd worden bij het veldvoetbal in het seizoen 2017/2018. De leiders en scheidsrechters kunnen dus niet meer terecht op de laptop in de bestuurskamer van Belfeldia, maar zullen gebruik moeten maken van de “KNVB-wedstrijdzaken APP” op een smartphone of tablet.
Het opgeven van een team voor een wedstrijd en de uitslagen (kaarten) gaat allemaal via het mDWF.
Door VTZ-Belfeldia zal voor aanvang van de competitie een instructieavond gehouden worden voor eenieder die hieraan behoefte heeft.

Jullie krijgen nog een mail met nadere informatie.

Heb jij ook zin om te voetballen?

Wat een fantastische prestatie van onze Nederlandse Oranjeleewinnen, ze zijn Europees kampioen geworden! Heb jij na deze topprestatie ook zin gekregen om te gaan voetballen, meld je dan snel aan bij Belfeldia. Dit kan door een e-mail te sturen naar voetbaltechnischezaken@belfeldia.nl, geef in deze mail je voor- en achternaam door en wat je leeftijd is. Iemand van voetbaltechnische zaken zal contact met je opnemen om een aantal trainingen te kunnen meedoen bij een team. Zo kun je proberen of je het spelletje voetbal leuk vindt om te doen.

Contributies seizoen 2017/2018

De contributies voor het nieuwe seizoen zijn onlangs in de bestuursvergadering opnieuw vastgesteld. In deze leaflet treffen jullie informatie over de nieuwe contributiebedragen aan. Tevens informatie over hoe en wanneer de contributies in rekening worden gebracht. Zo zal de incasso voor de spelende Senioren-, Veteranen- en Dames omstreeks 25 juli 2017 plaatsvinden.

Onderzoek naar leefbaarheid

Rabobank Venlo e.o. voert momenteel een onderzoek uit naar de leefbaarheid in de regio Venlo en heeft hiervoor Roots Beleidsadvies en Bureon ingeschakeld. De belangrijkste vraag in het onderzoek is op welke punten (wonen, zorg, winkels, verkeer, veiligheid, natuur, enz.) het leefklimaat de meeste aandacht nodig heeft.

Waarom wil Rabobank Venlo e.o. dit weten?

Rabobank is een coöperatie met een maatschappelijke opdracht: het bijdragen aan de leefbaarheid van het gebied waarin de bank actief is. Dit gebeurt onder andere door ieder jaar een deel van de winst beschikbaar te stellen voor maatschappelijke projecten. Het gaat daarbij niet alleen om sponsoring, maar ook om donaties aan stichtingen en verenigingen die (sociale) activiteiten in dorpen en wijken organiseren.

Met de uitkomsten van het onderzoek wil Rabobank Venlo e.o. nagaan op welke maatschappelijke thema’s zij haar coöperatieve inzet (waaronder het donatiegeld) het beste kan richten. De onderzoeksresultaten komen na de zomer voor iedereen beschikbaar.

Wij willen je vragen om aan het onderzoek mee te werken, door een enquête in te vullen op de website van Rabobank Venlo e.o. Het invullen van de enquête is anoniem en kost u vijf tot tien minuten.

Link naar de website van Rabobank Venlo e.o.:  http://rabo.nl/venlo/onderzoek