Toernooien jeugd

Beste Sportvrienden,

Al vele jaren zet de Toernooiencommissie zich in om diverse toernooien te organiseren en te faciliteren. Ook voor het seizoen 2017-2018 zijn we alweer bezig met de nodige voorbereidingen.

Ook dit jaar zullen we de reeds bekende en goed bezochte toernooien wederom gaan verzorgen. Wij vertrouwen erop dat ook deze edities goed in de smaak zullen vallen en een trouwe aanhang zullen gaan krijgen. Immers, met onze staat van dienst staan wij voor een prima organisatie in een voortreffelijke sfeer.

Middels onderstaande links kunt u meer gedetailleerde informatie vinden m.b.t. de verschillende toernooien.

Helaas heeft de TC moeten besluiten om het Mini-Mix Toernooi dit jaar niet te organiseren. Dit m.n. door steeds verder afnemende deelname tijdens de laatste edities. In plaats daarvan, gaat de commissie zich inzetten voor de organisatie van het BST. Spoedig zullen we daarover meer laten weten.

De diverse toernooien vragen natuurlijk ook de belangeloze inzet van vele vrijwilligers om e.e.a. überhaupt mogelijk te maken. Mocht u interesse hebben om zich als vrijwilliger sterk te maken, kunt u graag contact met ons opnemen via toernooien@belfeldia.nl. Vele handen maken licht werk!

Sportieve groeten,

Toernooicommissie vv Belfeldia