Toegang tot het sportpark alleen tijdens activiteiten

Helaas zijn er de afgelopen periode weer vernielingen aangericht op ons sportpark. Bij deze nogmaals de oproep dat het sportpark alleen geopend is tijdens trainingen en wedstrijden, buiten deze activiteiten is het sportpark gesloten. I.o.m. de gemeente Venlo en Belfeldia zal de politie weer zeer regelmatig controleren op toegang buiten de aangegeven tijden. Indien nodig zal de politie boetes uitdelen.