Onderzoek naar leefbaarheid

Rabobank Venlo e.o. voert momenteel een onderzoek uit naar de leefbaarheid in de regio Venlo en heeft hiervoor Roots Beleidsadvies en Bureon ingeschakeld. De belangrijkste vraag in het onderzoek is op welke punten (wonen, zorg, winkels, verkeer, veiligheid, natuur, enz.) het leefklimaat de meeste aandacht nodig heeft.

Waarom wil Rabobank Venlo e.o. dit weten?

Rabobank is een coöperatie met een maatschappelijke opdracht: het bijdragen aan de leefbaarheid van het gebied waarin de bank actief is. Dit gebeurt onder andere door ieder jaar een deel van de winst beschikbaar te stellen voor maatschappelijke projecten. Het gaat daarbij niet alleen om sponsoring, maar ook om donaties aan stichtingen en verenigingen die (sociale) activiteiten in dorpen en wijken organiseren.

Met de uitkomsten van het onderzoek wil Rabobank Venlo e.o. nagaan op welke maatschappelijke thema’s zij haar coöperatieve inzet (waaronder het donatiegeld) het beste kan richten. De onderzoeksresultaten komen na de zomer voor iedereen beschikbaar.

Wij willen je vragen om aan het onderzoek mee te werken, door een enquête in te vullen op de website van Rabobank Venlo e.o. Het invullen van de enquête is anoniem en kost u vijf tot tien minuten.

Link naar de website van Rabobank Venlo e.o.:  https://rabo.nl/venlo/onderzoek