Week van de scheidsrechter 2017

Ook dit jaar werden de senioren scheidsrechters bedankt door Belfeldia voor het inzet het afgelopen seizoen. Voor het komende seizoen 2017-2018 werden de scheidsrechters Danny, Peter, Jo, Jan en Niels op de hoogte gebracht van een aantal spelregelwijzigingen welke de KNVB heeft doorgevoerd.
Onder het genot van een kop koffie werden er situaties welke zich hadden voorgedaan besproken en vooral met elkaar gediscussieerd hoe deze (spel)situaties binnen Belfeldia eensluidend zouden moeten worden aangepakt.
Belfeldia is blij ook dit lopende seizoen een beroep te kunnen doen op de beschikbare scheidsrechters. Leo werd in de rust van de wedstrijd aangesproken en bedankt voor zijn inzet.

Mochten er gegadigden zijn die ook binnen Belfeldia wedstrijden willen leiden dan kunnen deze zich in verbinding stellen met VTZ.