Contributie 2018-2019, Let op! Gewijzigde werkwijze betaling contributie!

Contributieverhoging beperkt

Het bestuur heeft besloten om de contributies voor het nieuwe seizoen beperkt te verhogen. De contributies voor alle actief spelende zullen met € 2,- verhoogd worden. De overige contributies worden niet gewijzigd. Klik hier voor een overzicht van de actuele contributies

Samenwerking ClubCollect

Wel gaat er iets wijzigen met betrekking tot de inning van de contributies. Hiervoor zijn we namelijk de samenwerking aangegaan met ClubCollect. Naast het feit dat wij hierdoor efficiënter kunnen werken, biedt dit onze leden voordelen. Zo zal er de mogelijkheid zijn om de contributie in drie termijnen te betalen. Hier hopen we met name de gezinnen waar meerdere gezinsleden lid zijn mee tegenmoet te kunnen komen.

Hoe werkt ClubCollect?

U ontvangt via SMS of e-mail een betaalverzoek van ClubCollect. In dit betaalverzoek staat een link naar uw persoonlijke betaalpagina. Hier kunt u kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen (voor dit jaar september – november – januari). De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL.

Mocht u een nieuw telefoonnummer of e-mailadres hebben of uw contactgegevens zijn niet bij ons bekend? Dan kunt u deze doorgeven aan ClubCollect via www.clubcollect.com/goede-start of via uw persoonlijke betaalpagina. Deze gegevens ontvangen wij ook, zodat we dit kunnen aanpassen in onze ledenadministratie.

Vragen over ClubCollect? Via uw persoonlijke betaalpagina kunt u deze stellen. De vraag zal dan doorgezet worden naar de penningmeester. Natuurlijk kunt u zich ook direct richten aan de penningmeester, Jeroen Kurstjens, via mail penningmeester@belfeldia.nl.

Jeugdfonds Sport & Cultuur gemeente Venlo (voorheen jeugdsportfonds Venlo)

Helaas kunnen niet alle kinderen sporten omdat niet elke ouder/verzorger dit kan betalen. En dat terwijl sporten, samen met je vrienden/vriendinnen zo leuk is!

Graag wijzen wij op de mogelijkheden van het Jeugdfonds Sport & Cultuur van de gemeente Venlo. Dit fonds geeft sportkansen aan kinderen van 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen die het financieel zwaar hebben. Voor deze kinderen betaalt het Jeugdfonds de contributie en in bepaalde gevallen zelfs de benodigde sportspullen.

Op de site http://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/venlo kunt u hierover meer informatie terugvinden.

Vragen over uw lidmaatschap?

Voor algemene vragen over uw lidmaatschap wordt u verzocht om contact op te nemen met onze secretaris, Rob Hermans (secretaris@belfeldia.nl). Voor vragen over uw contributie of financieel van aard kunt u contact opnemen met onze penningmeester, Jeroen Kurstjens (penningmeester@belfeldia.nl).