Samen Winnen Belfeld brengt jeugd in beweging

Onder het motto ‘Samen Winnen’ willen wij, de Belfeldse sport- en cultuurverenigingen, gezamenlijk een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Belfeld.

Door de toekenning van een landelijke subsidie hebben we de mogelijkheid om de komende twee jaar sport- en beweegactiviteiten op te zetten voor de inwoners van Belfeld. ”En niet zomaar sport, maar een op maat gesneden hobby. We gaan niet uit van het aanbod, maar we willen juist als verenigingen kijken naar de vraag die er ligt bij de inwoners van Belfeld”

Wij willen u vragen deze enquête in te vullen zodat we weten waar behoefte aan is. Als u uw mailadres opgeeft zullen wij u vervolgens persoonlijk blijven informeren over de Samen Winnen activiteiten en maakt u kans op één van de prijzen. De gegevens worden niet aan derden verstrekt en worden alleen gebruikt voor- Samen Winnen Belfeld.

Samen Winnen Belfeld, het samenwerkingsverband van Belfeldse sport- en cultuurverenigingen heeft een subsidie vanuit SportDorp/Huis van de Sport  ontvangen om de komende twee jaar meer jeugd aan het sporten en bewegen te krijgen.

“Alle verenigingen in dorp hebben te maken met een terugloop van jeugdleden dit heeft deels te maken met de demografische ontwikkelingen maar ook dat het aanbod niet altijd aansluit bij de behoefte van de jeugd” zegt Michel Metten van de Dorpsraad.

De toekenning van een sportimpuls uit het landelijke programma Sport en Bewegen in de Buurt geeft Samen Winnen de gelegenheid om de komende twee jaar nieuwe sporten op te zetten voor de jeugd. “En niet zomaar een sport, maar een op maat gesneden hobby. We gaan niet uit van het aanbod, maar we willen juist als verenigingen kijken naar de vraag die er ligt bij de jeugd van Belfeld” aldus John Engelen, voorzitter van voetbalvereniging Belfeldia. “Dit nieuwe aanbod kan van alles zijn, zoals nieuwe vormen van voetbal maar ook het steeds populairder worden 3:3 basketbal, bootcamp of freerunning”

Die vraag wordt opgehaald middels een behoeftepeiling in de vorm van een enquête.  Deze behoeftepeiling is als bijlage bij deze krant gevoegd en digitaal in te vullen via de websites van de verenigingen en organisaties. Michel Metten, penningmeester van de dorpsraad: “We gaan deze behoeftepeiling gelijk onder alle inwoners van het dorp houden, zodat we ook weten waar de overige bewoners interesse in hebben. “Op deze manier vangen we twee vliegen in één klap. We weten wat de jeugd wil maar kunnen ook gelijk in gezamenlijkheid kijken wat we voor de overige bewoners kunnen doen” aldus Michel.

Voor dit project wordt Samen Winnen de komende twee jaar ondersteund door een projectleider. “Mijn ervaring bij soortgelijke projecten in Hout Blerick en Beesel gaan goed van pas komen in Belfeld” vertelt Piet Bogers, de nieuwe projectleider. “Als projectleider is het mijn rol om de verenigingen te helpen in het opzetten van het nieuwe aanbod maar vooral ook te zorgen voor de borging van de activiteiten. Daarnaast is er de komende twee jaar ook aandacht voor kaderondersteuning en begeleiding van trainers en coaches.”

Samen Winnen Belfeld

Samen Winnen Belfeld is in  2016 opgericht onder begeleiding van de Dorpsraad en heeft als doel het versterken van verenigingen en een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in Belfeld.