Walking Football bij Belfeldia?

Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn de basisprincipes van het Walking Football, een nieuwe voetbalvorm voor 55-plussers die op hun “oude dag” nog lekker actief bezig willen zijn

Deze nieuwe voetbalvorm is nog niet bij elke vereniging van de grond gekomen. Binnen Belfeldia willen we graag onderzoeken, of er ook binnen onze club animo is voor deze nieuwe spelvorm. Zie jij het zitten om met generatiegenoten nog lekker sportief bezig te zijn? Maak je interesse kenbaar bij de commissie Voetbaltechnische Zaken via een email naar voetbaltechnischezaken@belfeldia.nl

Indien er voldoende animo is, willen we graag de mogelijkheden onderzoeken hoe we dit binnen Belfeldia vorm kunnen gaan geven. Dit kan middels interne wedstrijdjes of ook door wedstrijden/toernooien tegen/bij andere verenigingen.

Mochten er vragen/opmerkingen zijn, vernemen we dit uiteraard ook graag.

Met sportieve groet,

Danny Janssen
Voetbaltechnische Zaken vv Belfeldia