Annulering bestellingen potgrond Belfeldia

Allereerst willen wij eenieder bedanken voor het plaatsen van bestellingen, via de opname van de jeugdleden, telefonisch of via de website www.belfeldia.nl.

Helaas zijn wij wegens de huidige omstandigheden omtrent het Coronavirus genoodzaakt om alle bestellingen te annuleren. Als Belfeldia houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM en de KNVB, waarbij alle activiteiten tot en met 6 april zijn opgeschort. Vooruitlopend op eventuele vervolgmaatregelen vanuit de overheid achten wij het als Belfeldia niet verstandig om onze leden in te zetten voor de potgrondactie, ook in een periode na 6 april. Zodoende is het besluit genomen om de potgrondactie voor 2020 in zijn geheel af te lassen.

Wanneer u heeft gekozen voor betaling vooraf middels het gebruik van iDeal zullen wij zorgdragen voor een terug betaling voor het bestelde bedrag. Deze betalingen zullen de komende weken worden uitgevoerd.

Ondanks dit besluit zien wij als Belfeldia de toegevoegde waarde van de potgrondactie, zowel in financiële zin maar ook als een vaste en ludieke actie binnen de Belfeldse samenleving. Wij zullen ons de komende weken beramen op een mogelijk vervangende actie, die naar verwachting in het najaar zal plaatsvinden. Mocht u ideeën hebben voor een nieuwe actie voor 2020 horen wij dat uiteraard graag.

Bij eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u gerust terecht bij commissieleden van de potgrondactie of het bestuur van Belfeldia.