Algemene Ledenvergadering 2019-2020

Beste leden,

We zitten met elkaar in een vervelende periode en met de uitgevaardigde richtlijnen kan dit nog wel even zo blijven. De huidige periode en de getroffen maatregelen trekken een zware wissel op ons (verenigings) leven en welzijn. Wij zien uit naar het moment dat we elkaar weer persoonlijk kunnen ontmoeten. Als bestuur proberen we zoveel mogelijk de continuïteit van onze vereniging te borgen, maar helaas zijn de wedstrijden voor de senioren en jeugd, trainingen voor de senioren, evenementen en een gezellig drankje aan de bar grotendeels weggevallen. In principe het fundament van onze vereniging.

Een evenement dat ondanks de maatregelen uiteindelijk moet plaatsvinden is de Algemene Ledenvergadering (ALV). In het najaar kon de ALV vanwege COVID-19 niet door gaan op de manier zoals wij gewend zijn, waarbij we nog een stille hoop voor een fysieke ALV in het voorjaar van 2021 koesterden. Omdat de ALV echter minimaal een keer per boekjaar gehouden moet worden, kiezen we alsnog en noodgedwongen voor de digitale variant. Met de verlenging van de tijdelijke COVID-19 spoedwet is vastgesteld dat ook via een digitale methode gestemd en gepeild kan worden tijdens een ALV. Dat betekent dat – ook al is in de statuten anders bepaald – een digitale stemming in deze rechtsgeldig is.

Al onze leden ontvangen binnenkort via de mail de uitnodiging tot de ALV en de bijbehorende agenda. Middels een link in de uitnodiging is aanmelding mogelijk en kunnen ook de notulen van verleden jaar  worden geraadpleegd. De financiële stukken en de notulen kunnen op 6 maart tussen 09.00 en 12.00 ook in de kantine geraadpleegd worden.Vragen voor de ALV kunnen tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van de ALV worden ingezonden, dit middels het digitale formulier dat na aanmelding wordt gedeeld. Kort voor de ALV ontvangen de leden welke zich hebben aangemeld een link naar de digitale ALV.

Mocht je vragen hebben of er niet uitkomen, schroom dan niet om het ons te vragen.

We hopen je op 19 maart in goede gezondheid digitaal te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Bestuur vv Belfeldia