Ouderavond, Laat je stem horen – verslag

Afgelopen 14 januari 2021 vond de eerste avond plaats waar eenieder zijn of haar stem kon laten horen. Dit is een zeer waardevolle avond geworden, waarbij uitgebreid is gesproken over de thema’s VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), voetbaltechnische veranderingen en ouderbetrokkenheid.

Tijdens het thema VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) was het bijbehorende thema (seksueel) grensoverschrijdend gedrag onvermijdelijk om aan te snijden. Dit blijft voor de meeste mensen een lastig onderwerp, maar desondanks erg belangrijk om te bespreken. Het bestuur is momenteel ook actief aan de slag met het thema (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, waaronder de uitwerking van een stappenplan, uitgebreide richtlijnen als ook het gebruik van de VOG.

Rondom thema voetbaltechnische veranderingen kwam naar voren dat dit over het algemeen als een positieve ontwikkeling wordt ervaren. Vanuit de spelers zijn de veranderingen als fijn ervaren. Daarnaast is uitgebreid gesproken over de onderlinge verhoudingen tussen teams en het zorgdragen voor een goede overdracht van spelers naar de volgende lichting.

Als laatste is het thema ouderbetrokkenheid besproken, zowel binnen als buiten het sportpark, waaronder ook betrokkenheid tot deze ouderavond. Vrijwilligerstaken (zoals trainers, commissieleden, etc.) blijven een belangrijk aandachtspunt vanuit bestuur. Vind u het leuk om op enige wijze betrokken te zijn tot de vereniging van uw kind, neem gerust contact met ons op.

Ons streven is om dergelijke ouderavonden in de toekomst vaker te organiseren, om iedereen zich nog meer thuis te kunnen laten voelen bij vv Belfeldia.

Bestuur vv Belfeldia