Contributie 2022-2023

Tijdens de ALV in november 2022 is uitgebreid gesproken over de contributie van 2022-2023, waarbij voornamelijk alle onzekerheden zijn toegelicht rondom de energielasten binnen Belfeldia. Hierbij zijn alle reeds genomen en nog te nemen maatregelen omtrent de energie toegelicht, waarbij het bestuur er alles aan gelegen is om deze te beperken tot het minimum. Desondanks zijn de komende energielasten onzeker en is daarom ook unaniem tijdens de ALV besloten tot een contributieverhoging van 10%, voor wat betreft de actieve leden. Logischerwijs is dit direct ook de reden dat de contributie voor 2022-2023 op een later moment is verstuurd.

Bij eventuele vragen en/of opmerkingen of moeilijkheden rondom de betaling neem vooral contact op met het bestuur van Belfeldia.