Het bestuur

Functie Naam
Voorzitter Lars Peulen
Vice-Voorzitter Ward van Cleef
Secretaris Rob Hermans
Penningmeester Rens Pieper
Voetbaltechnische zaken Bram Peulen
Gebouwen en terreinen Mario Franck
Algemeen Leon Crommentuijn
Kantinecommissie