Kantine informatie

Aanvragen van activiteiten in de kantine

Wil jij, als lid van onze vereniging, een activiteit in de kantine organiseren, vul dan het daarvoor bestemde formulier in. Dit formulier dien je per mail te versturen naar activiteiten@belfeldia.nl . Er wordt dan contact met je opgenomen om de gewenste activiteit verder te bespreken.

Het formulier is ook te downloaden via het menu “Overig” en dan “Formulieren”.

Huisdierenbeleid

Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen in het clubgebouw.

Rookbeleid

Met ingang van 1 Juli 2008 is er een algeheel rookverbod in sportkantines, kleedlokalen etc. Dus binnen het gehele clubgebouw mag er nergens meer gerookt worden.

Alcoholbeleid

Hieronder volgen enkele artikelen en de gevolgen hiervan voor de vereniging.

Artikel 1  Begripsbepalingen

Alcoholhoudende dranken:

 • 1. Sterke drank: de drank, die bij een temperatuur van 20 graden Celsius voor 15% of meer uit alcohol bestaat.
 • 2. Zwak-alcoholhoudende drank: alle alcoholhoudende drank van 0,5% tot 15% alcohol, inclusief wijn.

Artikel 2  Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking dienen de volgende wettelijke bepalingen te worden nageleefd:

 • 1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 • 2. Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 • 3. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 • 4. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 • 5. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen, die in kennelijke staat van
  dronkenschap verkeren.
 • 6. Het is verboden personen toe te laten in de horeca-inrichting, die in kennelijke staat van dronkenschap
  verkeren of kennelijk onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

Artikel 3  Aanwezigheid

Op de momenten, dat in de horeca-inrichting alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd een leidinggevende dan wel een barvrijwilliger aanwezig.

Artikel 4  Huis- en gedragsregels

 • 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de horeca-inrichting.
 • 2. Het is niet toegestaan om in de horeca-inrichting gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de horeca-inrichting.
 • 3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
 • – jeugdleiders, trainers en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
 • – personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van jeugd.
 • 4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • 5. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 • 6. Acties, die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours, meters bier en rondjes van de zaak”, zijn niet toegestaan.
 • 7. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot.
 • 8. Agressie en normafwijkend gedrag zijn aanleiding om uit de horeca-inrichting te worden verwijderd.

Artikel 5  Openingstijden en schenktijden

•1.    Op de volgende tijdstippen mag alcohol geschonken worden:
Maandag   van 19.00 uur tot 23.00 uur
dinsdag     van 19.00 uur tot 23.00 uur
woensdag  van 19.00 uur tot 23.00 uur
donderdag van 19.00 uur tot 23.00 uur
vrijdag      van 19.00 uur tot 23.00 uur
zaterdag   van 12.00 uur tot 19.30 uur
zondag      van 09.00 uur tot 19.30 uur