Lid worden

Wat fijn dat we je mogen verwelkomen als lid van vv Belfeldia. Wij willen je graag vragen om onderstaande gegevens in te vullen zodat wij jouw lidmaatschap definitief kunnen maken en jij snel kan starten met voetballen!

Wil uw kind graag op voetballen, maar is het financieel een uitdaging? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt als u aan de voorwaarden voldoet! Hier treft u meer informatie aan.

Indien deze inschrijving een minderjarig lid betreft, dient dit inschrijfformulier ondertekend te worden door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).

De privacypolicy van vv Belfeldia is hier in te zien.

  Soort lidmaatschap:
  JeugdlidSenioren ( spelend )Veteranen ( spelend )Steunend

  Persoonlijke gegevens:
  Voorletters:
  Roepnaam:
  Achternaam:
  Geboortedatum (Jaar/Maand/Dag):
  Ben je 18 jaar of ouder:
  Geslacht:
  Nationaliteit:
  Adres:
  Huisnummer:
  Toevoeging:
  Postcode:
  Woonplaats :
  Rekeningnr ( IBAN ):

  Bent u in het buitenland lid geweest van een voetbalvereniging? JaNee
  Heeft het lid de laatste 5 jaar onafgebroken in Nederland gewoond? JaNee

  Contactgegevens:
  Telefoonnummer:
  Mobiel telefoonnummer:
  Email adres:

  Contact gegevens Verzorgers:
  Naam Verzorger 1:
  Email adres Verzorger 1:
  Telefoonnummer Verzorger 1:
  Naam Verzorger 2:
  Email adres Verzorger 2:
  Telefoonnummer Verzorger 2:

  LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.

  Handtekening (Naam van nieuwe lid):

  Ik heb de privacypolicy van Belfeldia lezen en begrepen en ik stem hiermee in

  Vul hier overige opmerkingen in: