Lid worden

Wat fijn dat we je mogen verwelkomen als lid van vv Belfeldia. Wij willen je graag vragen om onderstaande gegevens in te vullen zodat wij jouw lidmaatschap definitief kunnen maken en jij snel kan starten met voetballen!

Indien deze inschrijving een minderjarig lid betreft, dient dit inschrijfformulier ondertekend te worden door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).

De privacypolicy van vv Belfedia is hier in te zien.

Soort lidmaatschap:
JeugdlidSenioren ( spelend )Veteranen ( spelend )Steunend

Persoonlijke gegevens:
Voorletters:
Roepnaam:
Achternaam:
Geboortedatum (Jaar/Maand/Dag):
Ben je 18 jaar of ouder:
Geslacht:
Nationaliteit:
Adres:
Huisnummer:
Toevoeging:
Postcode:
Woonplaats :
Rekeningnr ( IBAN ):

Bent u in het buitenland lid geweest van een voetbalvereniging? JaNee
Heeft het lid de laatste 5 jaar onafgebroken in Nederland gewoond? JaNee

Contactgegevens:
Telefoonnummer:
Mobiel telefoonnummer:
Email adres:

Contact gegevens Verzorgers:
Naam Verzorger 1:
Email adres Verzorger 1:
Telefoonnummer Verzorger 1:
Naam Verzorger 2:
Email adres Verzorger 2:
Telefoonnummer Verzorger 2:

Toestemmingsverklaring

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op de website van vv Belfeldia, en Social media (officiële Facebook pagina vv Belfeldia ) plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
OPNEMEN WAT VAN TOEPASSING IS:

Mij benaderen voor interne sportieve activiteiten, en van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.

Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op op de website van vv Belfeldia, en Social media (officiële Facebook pagina v.v. Belfeldia )

Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto in het smoelenboek:
OP DE WEBSITE
IN DE KANTINE

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. Dit doet u, door een mail te sturen naar privacy@belfeldia.nl .

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.

Handtekening (Naam van nieuwe lid):

Ik heb de privacypolicy van vv Belfeldia lezen en begrepen en ik stem hiermee in

Overige:
Geeft toestemming aan Belfeldia om mij te benaderen voor vrijwilligerstaken zoals:bardienst(jeugd)trainer(jeugd)activiteitenoverige

Vul hier overige opmerkingen in: