Lid worden

Wat fijn dat we je mogen verwelkomen als lid van vv Belfeldia. Wij willen je graag vragen om onderstaande gegevens in te vullen zodat wij jouw lidmaatschap definitief kunnen maken en jij snel kan starten met voetballen!

Wil uw kind graag op voetballen, maar is het financieel een uitdaging? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt als u aan de voorwaarden voldoet! Hier treft u meer informatie aan.

Indien deze inschrijving een minderjarig lid betreft, dient dit inschrijfformulier ondertekend te worden door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).

De privacypolicy van vv Belfeldia is hier in te zien.

  Soort lidmaatschap:
  JeugdlidSenioren ( spelend )Veteranen ( spelend )Steunend

  Persoonlijke gegevens:
  Voorletters:
  Roepnaam:
  Achternaam:
  Geboortedatum (Jaar/Maand/Dag):
  Ben je 18 jaar of ouder:
  Geslacht:
  Nationaliteit:
  Adres:
  Huisnummer:
  Toevoeging:
  Postcode:
  Woonplaats :
  Rekeningnr ( IBAN ):

  Bent u in het buitenland lid geweest van een voetbalvereniging? JaNee
  Heeft het lid de laatste 5 jaar onafgebroken in Nederland gewoond? JaNee

  Contactgegevens:
  Telefoonnummer:
  Mobiel telefoonnummer:
  Email adres:

  Contact gegevens Verzorgers:
  Naam Verzorger 1:
  Email adres Verzorger 1:
  Telefoonnummer Verzorger 1:
  Naam Verzorger 2:
  Email adres Verzorger 2:
  Telefoonnummer Verzorger 2:

  Toestemmingsverklaring

  Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op de website van vv Belfeldia, en Social media (officiële Facebook pagina vv Belfeldia ) plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.

  Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
  OPNEMEN WAT VAN TOEPASSING IS:

  Mij benaderen voor interne sportieve activiteiten, en van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.

  Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op op de website van vv Belfeldia, en Social media (officiële Facebook pagina v.v. Belfeldia )

  Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto in het smoelenboek:
  OP DE WEBSITE
  IN DE KANTINE

  Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.

  Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. Dit doet u, door een mail te sturen naar privacy@belfeldia.nl .

  LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.

  Handtekening (Naam van nieuwe lid):

  Ik heb de privacypolicy van vv Belfeldia lezen en begrepen en ik stem hiermee in

  Overige:
  Geeft toestemming aan Belfeldia om mij te benaderen voor vrijwilligerstaken zoals:bardienst(jeugd)trainer(jeugd)activiteitenoverige

  Vul hier overige opmerkingen in: