Belfeldia nieuws

Einde seizoen 2019-2020, jeugdtoernooien 2020 en familiedag

Met het oog op de dinsdag door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. Door de nieuwe overheidsmaatregelen is het niet meer toegestaan om tot en met 28 april te voetballen. Een spijtige beslissing voor ons als voetballers en liefhebbers, maar we weten natuurlijk dat het doel deze keuze van de voetbalbond rechtvaardigt.

In aanvulling heeft het bestuur gezamenlijk met de verschillende commissies uitgebreid gesproken over de jeugdtoernooien (13/14 juni), Belfeldia 75 jaar jeugd activiteit (20 juni) en de familiedag (21 juni). Relevant in deze gesprekken waren de huidige ontwikkelingen, verwachtingen en risico’s ná 26 april en de mogelijkheid tot een goede voorbereiding. In goed overleg is daarmee besloten om de jeugdtoernooien, Belfeldia 75 jaar jeugd activiteit en de familiedag op voorhand reeds af te lassen. Wij begrijpen dat dit een tijdig besluit is, doch een besluit die met alle informatie en betrokkenen is afgestemd, om in ieder geval de gezondheid van al onze leden te waarborgen.

  • Jeugdtoernooien: de toernooicommissie draagt zorg voor de communicatie naar betrokken verenigingen en teams. Graag vermelden wij reeds de data voor het komende jaar, namelijk 12 en 13 juni 2021.
  • Familiedag: de familiedag is onder voorbehoud verplaatst naar 30 augustus 2020.
  • Belfeldia 75 jaar jeugd: de commissie is momenteel in gesprek voor de activiteiten in het najaar 2020 en de mogelijkheid tot Belfeldia 75 + 1 jaar jeugd activiteiten.

Om onze leden in de komende weken sportief bezig te houden is momenteel de Belfeldia Challenge in ontwikkeling. Houdt de website en Facebook zeker in de gaten, er komen leuke opdrachten aan!

Vanzelfsprekend houden wij de berichtgeving nauwlettend in de gaten. Indien er alsnog mogelijkheden ontstaan om te voetballen of voor activiteiten zullen wij hier uiteraard op inspelen.

Vertrouwende op eenieders begrip en wij wensen uiteraard iedereen een goede gezondheid toe.

Annulering activiteit tot 1 juni 2020

De regering besloot in de avond van 23 maart 2020 dat alle activiteiten en bijeenkomsten ook met minder dan 100 personen tot 1 juni 2020 verboden zijn. Dit betekent logischerwijs dat ook alle activiteiten tot die periode binnen Belfeldia zijn geannuleerd. De activiteiten die als gevolg van dit besluit niet door zullen gaan zijn o.a. de Vriendjes- & Vriendinnetjesdag, Sportdag F-jes, Ouder-Kind Toernooi en het D&E Kamp. 


Uiteraard betreuren wij dit besluit, doch is en blijft de gezondheid van eenieder de belangrijkste prioriteit in de huidige omstandigheden van onze samenleving. Het bestuur en de diverse commissieleden streven er uiteraard naar om alle activiteiten in de toekomst gewoon voort te zetten, zoals deze al jaren met veel passie en plezier zijn georganiseerd! 

Annulering bestellingen potgrond Belfeldia

Allereerst willen wij eenieder bedanken voor het plaatsen van bestellingen, via de opname van de jeugdleden, telefonisch of via de website www.belfeldia.nl.

Helaas zijn wij wegens de huidige omstandigheden omtrent het Coronavirus genoodzaakt om alle bestellingen te annuleren. Als Belfeldia houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM en de KNVB, waarbij alle activiteiten tot en met 6 april zijn opgeschort. Vooruitlopend op eventuele vervolgmaatregelen vanuit de overheid achten wij het als Belfeldia niet verstandig om onze leden in te zetten voor de potgrondactie, ook in een periode na 6 april. Zodoende is het besluit genomen om de potgrondactie voor 2020 in zijn geheel af te lassen.

Wanneer u heeft gekozen voor betaling vooraf middels het gebruik van iDeal zullen wij zorgdragen voor een terug betaling voor het bestelde bedrag. Deze betalingen zullen de komende weken worden uitgevoerd.

Ondanks dit besluit zien wij als Belfeldia de toegevoegde waarde van de potgrondactie, zowel in financiële zin maar ook als een vaste en ludieke actie binnen de Belfeldse samenleving. Wij zullen ons de komende weken beramen op een mogelijk vervangende actie, die naar verwachting in het najaar zal plaatsvinden. Mocht u ideeën hebben voor een nieuwe actie voor 2020 horen wij dat uiteraard graag.

Bij eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u gerust terecht bij commissieleden van de potgrondactie of het bestuur van Belfeldia.

Update Potgrondactie

Als gevolg van de nieuwe ontwikkelingen omtrent het Coronavirus is ook de Potgrondactie geëvalueerd. De huidige maatregelen hebben effect tot 6 april 2020, waardoor de uitlevering van de potgrond op 3 en 4 april is afgelast.

Momenteel beraamt de organisatie zich op het verschuiven van de uitlevering, waarover later wordt gecommuniceerd. Bestellen is nog altijd mogelijk! Mocht je onze jeugdleden gemist hebben, kun je de potgrond, makkelijk en snel bestellen, en veilig betalen via Ideal, via onze speciaal ingerichte webshop!

Afgelasting Trainingen, wedstrijden en activiteiten

Zoals sommige ondertussen mee hebben gekregen worden alle evenementen waar meer dan 100 personen aanwezig zijn afgelast vanwege het Coronavirus. Deze nieuwe richtlijnen zorgen ervoor dat alle amateurwedstrijden worden afgelast tot 6 april.

Als bestuur van vv Belfeldia hebben we ook besloten om, tot meer bekend is, de trainingen tot nader order af te lasten. Dit geldt voor zowel de jeugd en de senioren. Dit is in samenspraak gedaan met de besturen van de voetbalverenigingen in gemeente Venlo.

Graag verzoeken we iedereen om hun teams met deze informatie te voorzien. We komen op korte termijn terug met vervolg informatie om meer over de situatie vrij te geven.

In aanvulling op de trainingen en wedstrijden zijn alle activiteiten van komende zaterdag 14 maart ook afgelast, waaronder het FIFA toernooi en NL DOET. Beide activiteiten zijn in overleg met de relevante partijen afgelast, waaronder het Oranje Fonds en VVV-Venlo. Een nieuwe datum voor beide activiteiten wordt ter zijnde tijd gecommuniceerd via onze website en Facebook pagina.