Belfeldia nieuws

Algemene Ledenvergadering 2021

Beste leden,

De Algemene Ledenvergadering staat wederom op de planning en wel voor vrijdag 5 november om 20.00 uur. Deze Algemene Ledenvergadering zal zowel fysiek als digitaal plaatsvinden, logischerwijs voor ieders voorkeur in het al dan niet fysiek bijwonen van de ALV. Met de verlenging van de tijdelijke COVID-19 spoedwet is vastgesteld dat nog altijd via een digitale methode gestemd en gepeild kan worden tijdens een ALV, dit in combinatie met de fysieke stemming. Dat betekent dat – ook al is in de statuten anders bepaald – een (deels) digitale stemming in deze rechtsgeldig is.

Al onze leden ontvangen via de mail de uitnodiging tot de ALV en de bijbehorende agenda. Middels een link in de uitnodiging is aanmelding mogelijk en kunnen ook de notulen van verleden jaar worden geraadpleegd. De financiële stukken liggen na aanmelding op verzoek in de kantine ter inzage op 30 oktober 2021. Aanmelden kan per email op penningmeester@Belfeldia.nl. Vragen voor de ALV kunnen tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van de ALV worden ingezonden, dit middels het digitale formulier dat na aanmelding wordt gedeeld, of logischerwijs ten tijde van de ALV als fysieke deelnemer. Kort voor de ALV ontvangen de leden welke zich hebben aangemeld een link naar de digitale ALV, indien benodigd.

Mocht je vragen hebben of er niet uitkomen, schroom dan niet om het ons te vragen.

We hopen je op 5 november in goede gezondheid fysiek dan wel digitaal te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Bestuur vv Belfeldia

Vervanging AED

Gezondheid en veiligheid is en blijft logischerwijs een belangrijk aandachtspunt binnen de voetballerij! Vanuit dit oogpunt is dan ook onlangs de huidige AED op het sportpark van vv Belfeldia vervangen. Met deze vervanging voorkomen we voornamelijk eventueel disfunctioneren van de AED en kunnen we de werking van de nieuwe AED voor zover mogelijk garanderen. Graag bedanken we Stichting Hart voor Belfeld voor de ondersteuning en installatie van de nieuwe AED

Sport en spelmiddag in Belfeld

Beste sportvrienden,

Jeugd Oet Belvend organiseert op woensdag 18 augustus een sport- en spelmiddag! Ben jij er bij?! Meld je dan snel aan, want VOL = VOL!

Met vriendelijke groet,

Jeugd Oet Belvend

Volg ons ook op instagram @jeugdoetbelvend

Doneer een bal (Ballenactie)

Deze week starten we bij vv Belfeldia met de Ballenactie, in samenwerking met Jumbo. Met deze actie willen we ballen inzamelen voor onze vereniging. Help je mee?

De aanschaf van nieuwe ballen is altijd een hele uitgave. Helemaal nu onze club de afgelopen tijd flink wat inkomsten is misgelopen door alle coronamaatregelen. Daarom komen we in actie!

Iedereen die vv Belfeldia een warm hart toedraagt kan meedoen. Via onze actielink kun je een bal doneren aan onze club. Zo willen we er samen voor zorgen dat het balletje gewoon kan blijven rollen bij vv Belfeldia.

Doneer een bal
Klik op onderstaande link om een bal te doneren:
www.ballenactie.nl/vvbelfeldia

Actie doorsturen
Ken je iemand anders die zou kunnen helpen? Stuur de actie gerust door!