Inning contributie

Beste Leden,

Op 26 september 2023 in de avond, hebben jullie een whatsapp bericht ontvangen vanuit Clubcollect. We kunnen ons voorstellen dat jullie dit een verdacht bericht vinden.

Clubcollect heeft per abuis de melding voor de inning van onze contributie ook per whatsapp verstuurd.

We kunnen jullie verzekeren dat de link die jullie in whatsapp hebben gekregen, valide is, en ook gebruikt kan worden. Tevens krijgen jullie ook, zoals voorgaande jaren, ook nog een email van Clubcollect voor de inning van de contributie.