Belfeldia nieuws

Herinnering: Algemene ledenvergadering

Aankomende vrijdag om 20:30 is de Algemene ledenvergadering met o.a. de verkiezing van een nieuwe voorzitter.

De vereniging, het bestuur en in het bijzonder de afscheidnemende én verkiesbare bestuursleden verdienen een hoge opkomst en stellen je aanwezigheid zeer op prijs. Tot vrijdag!

Uitnodiging Algemene leden vergadering ( 15 november )

Geachte sportvriend,

Bij deze nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering welke gehouden zal worden op
Vrijdag 15 november 2019 om 20.30 uur in de kantine van Belfeldia

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 02-11-2018 *
 3. Jaarverslag seizoen 2018–2019 *
 4. Jaarverslag penningmeester seizoen 2018-2019
 5. Begroting seizoen 2019–2020
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Verkiezing kascontrolecommissie
 8. Bestuursverkiezing: **

                 Aftredend en niet herkiesbaar                 John Engelen (voorzitter)
                 Aftredend en niet herkiesbaar                 Jeroen Kurstjens (penningmeester)
                 Aftredend en herkiesbaar                        Bram Peulen
                 Herkiesbaar                                          Rens Pieper (penningmeester)
                 Verkiesbaar                                           Lars Peulen (voorzitter)
                 Verkiesbaar                                           Ward van Cleef
                 Verkiesbaar                                           Leon Crommentuijn

 1. Commissienieuws
 2. Mededelingen en wat verder ter tafel komt.
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Wij hopen op een goede opkomst en begroeten u graag op 15 november.

Bestuur vv Belfeldia

*      De verslagen, opstalrecht, statuten en huishoudelijk reglement liggen één week voor de datum van de jaarvergadering ter inzage voor de leden in de bestuurskamer. Op verzoek kunnen de notulen en het jaarverslag ook per email worden verstuurd.
**     Artikel 18 huishoudelijk reglement.
Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient 5 dagen voor aanvang van de vergadering bij de secretaris aangemeld te worden, ondertekend door tenminste 3 stemgerechtigde leden, en vergezeld van een ondertekende bereidheidverklaring van de betreffende kandidaat.

Secretariaat; Rob Hermans, Kollergang 3, 5951 DN Belfeld, tel. 06-1833 1899, mail:secretaris@belfeldia.nl

Panna! Sterrendag was een succes!

Afgelopen maandag 14 oktober, was weer de Panna! Sterrendag op het sportpark van vv Belfeldia.
20 jongens en meisjes hebben een leuke dag gehad, samen met de trainer van voetbalscholing.nl.

4 spelers zijn gekozen om deel te nemen aan de finale dag van Panna! Sterrendag op 27 oktober in Utrecht.

Zie hieronder de foto’s voor een kleine sfeerimpressie van deze dag.

Week van de Scheidsrechter

Afgelopen week was het weer ‘de week van de scheidsrechter’. Een sportbreed initiatief om onze verenigingsscheidsrechters in het zonnetje te zetten. Onze senioren scheidsrechters hebben we kunnen bedanken voor hun bewezen diensten afgelopen seizoenen en hebben we een presentje kunnen geven. Ook dit lopende seizoen staan zij weer klaar om elk weekend onze wedstrijden in goede banen te leiden. 

Afgelopen zondag hebben we samen, onder het genot van een kop koffie, gekeken hoe ons 2e elftal de winst heeft gepakt. Hierbij hebben we kunnen aanschouwen hoe Jan deze wedstrijd in goede banen heeft kunnen leiden. Hier was het immers uitstekend weer voor. 

Mochten er nog leden, vrijwilligers, of anderen interresse hebben, of de ambitie hebben om scheidsrechter te worden kunnen zij zich altijd melden bij Belfeldia. Een mail mag dan worden gestuurd naar voetbaltechnischezaken@belfeldia.nl

Nieuwe bestuursleden Belfeldia verkiesbaar op de ALV op 15 november

Met veel genoegen kunnen we jullie vertellen dat bij de aankomende Algemene Leden Vergadering (ALV) 3 nieuwe bestuursleden verkiesbaar zijn. Dit zijn Lars Peulen (voorzitter), Ward van Cleef (commerciële zaken / vice-voorzitter) en Léon Crommentuijn (algemeen bestuurslid).

Zij stellen zich kort aan jullie voor….

Tevens kunnen we melden dat “zittend” bestuurslid Rens Pieper de rol van penningmeester zal gaan vervullen.

De volledige agenda voor de ALV volgt komende week.

 Het Bestuur

Lars Peulen

Even voorstellen, Lars Peulen, echte Belfeldse jongen, vanaf de F-jes tot nu speler bij Belfeldia en inmiddels 28 jaar oud. In het dagelijkse werkzaam als accountant bij Deloitte, voornamelijk in Maastricht en Eindhoven. Verder woonachtig in Belfeld tezamen met Danique en onze Jack Russel Ted.

Altijd wel betrokken geweest bij activiteiten van de Belfeldia, fluiten bij de toernooien, voetbalkamp en o.a. de potgrondactie.
Stiekem al enige tijd met de gedachte gespeeld om John op te volgen als voorzitter en nu samen met Ward ervoor gekozen om deze rol écht te gaan vervullen. En met een flinke dosis energie en enthousiasme er vol voor te gaan.

 

Ward van Cleef

Mijn naam is Ward Van Cleef, 27 jaar en woonachtig in Belfeld. In het dagelijks leven werkzaam als Key-Accountmanager bij GMT-Benelux B.V. Al 21 jaar draag ik de kleuren van geel en zwart en ik voel mij dan ook een vis in het water binnen Belfeldia.

Naast het actief voetballen draag ik ook graag buiten de lijnen mijn steentje bij. Begonnen met het trainen van jeugdteams, tot het mede-organiseren van de Potgrondactie en dan nu als vicevoorzitter plaatsnemen binnen het bestuur. Een mooie uitdaging om samen met anderen te werken aan de plezierige, sportieve en gezellige club zoals ik Belfeldia altijd ervaren heb.

 

 

Leon Crommentuijn


Ik ben Léon Crommentuijn (61) en woon samen met mijn vrouw Mirjam reeds 31 jaar op de Bolenbergweg in Belfeld. In mijn werkzame leven ben ik in meerdere verkoop- en leidinggevende functies werkzaam geweest in Europa. Sinds februari 2018 heb ik mij teruggetrokken uit het werkzame leven en geniet ik van mijn hobbies fietsen, wandelen en puzzelen.

Graag wil ik met de door mij opgedane werk-ervaringen een bijdrage leveren in het bestuur van Belfeldia waarbij dit in hoofdzaak een ondersteunende functie in het bestuur zal zijn.

Samen met de andere collega’s van het bestuur hoop ik mijn steentje bij te kunnen bijdragen aan Belfeldia.