Belfeldia nieuws

Sportpark op woensdagmiddag geopend voor de jeugd

Lid of geen lid, vanaf a.s. woensdag 21 april is het sportpark van vv Belfeldia tussen 13:00 en 14:30 geopend voor alle jeugdige sportievelingen!

Wat: we starten heel eenvoudig, een doel aan weerszijde, enkele ballen, hesjes en voetballen maar!

Waarom: met zo’n mooi sportpark streven we naar meer gebruik, ook overdag, en kunnen we de jeugd van Belfeld hiermee aanbod bieden om op woensdagmiddag lekker actief bezig te zijn.

Wie: alle jeugd in onze directe omgeving, waar toepasselijk voor de woensdagmiddag wij ons richten op kinderen tussen 6 en 16 jaar. Afhankelijk van de opkomst in aantallen en leeftijd zullen we verschillende veldjes inrichten.

Waar: op het sportpark van vv Belfeldia wordt afhankelijk van de opkomst een of meerdere veldjes ingericht. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat enkel op de daartoe ingerichte stukken wordt gevoetbald.

Hoelang: ons streven is vooralsnog tot de zomervakantie, logischerwijs afhankelijk van het animo.

Aanmelden is niet benodigd, vrije inloop voor eenieder vanaf 13:00!

Let wel, ook hier dient rekening te worden gehouden met de COVID-19 maatregelen. Dit is inclusief de maatregel dat ouders vooralsnog niet welkom zijn op het sportpark, graag daar rekening mee te houden.

Update corona maatregelen: Informatie maatregelen COVID-19

Update Belfeldia per 11 maart 2021


Naar aanleiding van de aanpassingen wordt geëvalueerd of de maatregelen afdoende kunnen en worden nageleefd, om op die manier ieders gezondheid te waarborgen.

De maatregelen zijn beschikbaar via deze link.

We gaan er vanuit dat iedereen zich aan de bestaande en de nieuwe regels houdt en als er nog vragen zijn horen we dat als bestuur graag!

Bestuur Belfeldia

 

J. Hoezen & Zonen helpt vv Belfeldia (wederom) uit de problemen

Het gaf erg mooie beelden en uiteraard was het ook heerlijk weer om te wandelen, maar helaas geeft de vrieskou ook problemen op het gebied van waterleidingen, zowaar twee waterlekkages bij vv Belfeldia.

Desondanks hebben we vanuit vv Belfeldia wederom kunnen rekenen op J. Hoezen & Zonen, die ondanks de drukke periode tijd vrij heeft gemaakt en onze waterlekkages hebben gerepareerd, waarvoor dank!

Een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen de lokale voetbalvereniging en de lokale ondernemer!

J. Hoezen & Zonen houdt zich voornamelijk bezig met loodgieterswerk, centrale verwarming, lucht verwarming, onderhoud, ventilatie, zinkwerk, sanitair en duurzame energie voor zowel particulieren als zakelijke klanten.

Algemene Ledenvergadering 2019-2020

Beste leden,

We zitten met elkaar in een vervelende periode en met de uitgevaardigde richtlijnen kan dit nog wel even zo blijven. De huidige periode en de getroffen maatregelen trekken een zware wissel op ons (verenigings) leven en welzijn. Wij zien uit naar het moment dat we elkaar weer persoonlijk kunnen ontmoeten. Als bestuur proberen we zoveel mogelijk de continuïteit van onze vereniging te borgen, maar helaas zijn de wedstrijden voor de senioren en jeugd, trainingen voor de senioren, evenementen en een gezellig drankje aan de bar grotendeels weggevallen. In principe het fundament van onze vereniging.

Een evenement dat ondanks de maatregelen uiteindelijk moet plaatsvinden is de Algemene Ledenvergadering (ALV). In het najaar kon de ALV vanwege COVID-19 niet door gaan op de manier zoals wij gewend zijn, waarbij we nog een stille hoop voor een fysieke ALV in het voorjaar van 2021 koesterden. Omdat de ALV echter minimaal een keer per boekjaar gehouden moet worden, kiezen we alsnog en noodgedwongen voor de digitale variant. Met de verlenging van de tijdelijke COVID-19 spoedwet is vastgesteld dat ook via een digitale methode gestemd en gepeild kan worden tijdens een ALV. Dat betekent dat – ook al is in de statuten anders bepaald – een digitale stemming in deze rechtsgeldig is.

Al onze leden ontvangen binnenkort via de mail de uitnodiging tot de ALV en de bijbehorende agenda. Middels een link in de uitnodiging is aanmelding mogelijk en kunnen ook de notulen van verleden jaar  worden geraadpleegd. De financiële stukken en de notulen kunnen op 6 maart tussen 09.00 en 12.00 ook in de kantine geraadpleegd worden.Vragen voor de ALV kunnen tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van de ALV worden ingezonden, dit middels het digitale formulier dat na aanmelding wordt gedeeld. Kort voor de ALV ontvangen de leden welke zich hebben aangemeld een link naar de digitale ALV.

Mocht je vragen hebben of er niet uitkomen, schroom dan niet om het ons te vragen.

We hopen je op 19 maart in goede gezondheid digitaal te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Bestuur vv Belfeldia

Ouderavond, Laat je stem horen – verslag

Afgelopen 14 januari 2021 vond de eerste avond plaats waar eenieder zijn of haar stem kon laten horen. Dit is een zeer waardevolle avond geworden, waarbij uitgebreid is gesproken over de thema’s VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), voetbaltechnische veranderingen en ouderbetrokkenheid.

Tijdens het thema VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) was het bijbehorende thema (seksueel) grensoverschrijdend gedrag onvermijdelijk om aan te snijden. Dit blijft voor de meeste mensen een lastig onderwerp, maar desondanks erg belangrijk om te bespreken. Het bestuur is momenteel ook actief aan de slag met het thema (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, waaronder de uitwerking van een stappenplan, uitgebreide richtlijnen als ook het gebruik van de VOG.

Rondom thema voetbaltechnische veranderingen kwam naar voren dat dit over het algemeen als een positieve ontwikkeling wordt ervaren. Vanuit de spelers zijn de veranderingen als fijn ervaren. Daarnaast is uitgebreid gesproken over de onderlinge verhoudingen tussen teams en het zorgdragen voor een goede overdracht van spelers naar de volgende lichting.

Als laatste is het thema ouderbetrokkenheid besproken, zowel binnen als buiten het sportpark, waaronder ook betrokkenheid tot deze ouderavond. Vrijwilligerstaken (zoals trainers, commissieleden, etc.) blijven een belangrijk aandachtspunt vanuit bestuur. Vind u het leuk om op enige wijze betrokken te zijn tot de vereniging van uw kind, neem gerust contact met ons op.

Ons streven is om dergelijke ouderavonden in de toekomst vaker te organiseren, om iedereen zich nog meer thuis te kunnen laten voelen bij vv Belfeldia.

Bestuur vv Belfeldia