Belfeldia nieuws

Algemene Ledenvergadering 2019-2020

Beste leden,

We zitten met elkaar in een vervelende periode en met de uitgevaardigde richtlijnen kan dit nog wel even zo blijven. De huidige periode en de getroffen maatregelen trekken een zware wissel op ons (verenigings) leven en welzijn. Wij zien uit naar het moment dat we elkaar weer persoonlijk kunnen ontmoeten. Als bestuur proberen we zoveel mogelijk de continuïteit van onze vereniging te borgen, maar helaas zijn de wedstrijden voor de senioren en jeugd, trainingen voor de senioren, evenementen en een gezellig drankje aan de bar grotendeels weggevallen. In principe het fundament van onze vereniging.

Een evenement dat ondanks de maatregelen uiteindelijk moet plaatsvinden is de Algemene Ledenvergadering (ALV). In het najaar kon de ALV vanwege COVID-19 niet door gaan op de manier zoals wij gewend zijn, waarbij we nog een stille hoop voor een fysieke ALV in het voorjaar van 2021 koesterden. Omdat de ALV echter minimaal een keer per boekjaar gehouden moet worden, kiezen we alsnog en noodgedwongen voor de digitale variant. Met de verlenging van de tijdelijke COVID-19 spoedwet is vastgesteld dat ook via een digitale methode gestemd en gepeild kan worden tijdens een ALV. Dat betekent dat – ook al is in de statuten anders bepaald – een digitale stemming in deze rechtsgeldig is.

Al onze leden ontvangen binnenkort via de mail de uitnodiging tot de ALV en de bijbehorende agenda. Middels een link in de uitnodiging is aanmelding mogelijk en kunnen ook de notulen van verleden jaar  worden geraadpleegd. De financiële stukken en de notulen kunnen op 6 maart tussen 09.00 en 12.00 ook in de kantine geraadpleegd worden.Vragen voor de ALV kunnen tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van de ALV worden ingezonden, dit middels het digitale formulier dat na aanmelding wordt gedeeld. Kort voor de ALV ontvangen de leden welke zich hebben aangemeld een link naar de digitale ALV.

Mocht je vragen hebben of er niet uitkomen, schroom dan niet om het ons te vragen.

We hopen je op 19 maart in goede gezondheid digitaal te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Bestuur vv Belfeldia

Ouderavond, Laat je stem horen – verslag

Afgelopen 14 januari 2021 vond de eerste avond plaats waar eenieder zijn of haar stem kon laten horen. Dit is een zeer waardevolle avond geworden, waarbij uitgebreid is gesproken over de thema’s VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), voetbaltechnische veranderingen en ouderbetrokkenheid.

Tijdens het thema VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) was het bijbehorende thema (seksueel) grensoverschrijdend gedrag onvermijdelijk om aan te snijden. Dit blijft voor de meeste mensen een lastig onderwerp, maar desondanks erg belangrijk om te bespreken. Het bestuur is momenteel ook actief aan de slag met het thema (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, waaronder de uitwerking van een stappenplan, uitgebreide richtlijnen als ook het gebruik van de VOG.

Rondom thema voetbaltechnische veranderingen kwam naar voren dat dit over het algemeen als een positieve ontwikkeling wordt ervaren. Vanuit de spelers zijn de veranderingen als fijn ervaren. Daarnaast is uitgebreid gesproken over de onderlinge verhoudingen tussen teams en het zorgdragen voor een goede overdracht van spelers naar de volgende lichting.

Als laatste is het thema ouderbetrokkenheid besproken, zowel binnen als buiten het sportpark, waaronder ook betrokkenheid tot deze ouderavond. Vrijwilligerstaken (zoals trainers, commissieleden, etc.) blijven een belangrijk aandachtspunt vanuit bestuur. Vind u het leuk om op enige wijze betrokken te zijn tot de vereniging van uw kind, neem gerust contact met ons op.

Ons streven is om dergelijke ouderavonden in de toekomst vaker te organiseren, om iedereen zich nog meer thuis te kunnen laten voelen bij vv Belfeldia.

Bestuur vv Belfeldia

Steun Horeca Groot Venlo

Vriendenclub ‘de Gaele Jeskes’ is een doneeractie gestart genaamd ‘Steun de horeca in Groot-Venlo’. Als onderdeel van een levendige gemeenschap steunt vv Belfeldia dit initiatief van harte!

Iedereen die een bijdrage wil doen, kan zijn favoriete kroeg of restaurant een bedrag schenken. Dat kan op de website www.steunhorecagrootvenlo.nl. Alle opbrengsten komen ten goede aan de horeca en vijf procent gaat naar sportkantines binnen Groot Venlo.

Kijk voor meer informatie op de website van ‘Steun de horeca in Groot-Venlo’.

Nieuwjaarswens 2021

Een nieuwjaarswens in het teken van positiviteit, zin om wederom het sportpark te betreden en er een mooi en sportief 2021 van te maken!

Ondanks de huidige maatregelen zien we toch licht aan het einde van de tunnel, al blijft het de vraag hoelang deze tunnel zal worden.

Mooi om te zien dat onze leden, sponsoren en alle betrokkenen trouw blijven aan Belfeldia, dit geeft een hoop positieve energie en moed voor 2021!

Eenieder heeft begrip voor de huidige situatie en steunt de club volledig, wat ook duidelijk naar voren kwam tijdens het uitdelen van de presentjes. Een heel weekend langs de deur bij meer dan 100 vrijwilligers, stiekem toch mooi om te zien hoeveel mensen Belfeldia een warm hart toe dragen!

Ook zijn er een aantal nieuwe plannen opgezet, zoals onder andere bootcamp op ons sportpark, FIFA-installatie in de kantine, hebben we onlangs de verlenging met de hoofdtrainer aangekondigd en zijn er concrete plannen voor beachvolley en beachvoetbal op ons mooie sportpark! Daarnaast staat het onderwerp (seksueel) grensoverschrijdend gedrag hoog op de agenda.

Al met al, aan ambitie geen gebrek, met veel zin om met al onze vrijwilligers alle plannen in 2021 door te voeren!

Het bestuur wenst eenieder een sportief maar vooral gezond 2021 toe!

Bestuur vv Belfeldia

Online ouderavond

Beste ouders/verzorgers,

Wat fijn dat je even de tijd neemt om dit te lezen.
Mijn naam is Birgit en ik heb vanuit de minor Pedagoog in de Sport de afgelopen periode tot de winterstop stage gelopen bij Belfeldia. Sport is voor mij erg belangrijk en dat is de reden waarom ik voor deze minor heb gekozen.

Het is van belang dat het kind zich thuis voelt op de vereniging en met plezier zich kan ontwikkelen op sociaal en voetbaltechnisch gebied. Ik ben van mening dat ieder kind recht heeft om zichzelf zo ver mogelijk naar eigen behoefte te ontwikkelen. Ook is het van belang dat u, als sportouder, zich goed voelt bij de vereniging.

Daarom willen het bestuur en ik u een avond aanbieden waarin u uw stem kunt laten horen. Deze zal online plaatsvinden op donderdagavond 14 januari van 20:00 tot 21:30 uur. Na aanmelding door een e-mail te sturen naar birgit.vankessel@student.fontys.nl ontvangt u twee dagen voor de vergadering een link om te kunnen deelnemen aan de vergadering.

Tijdens deze avond kunt u uw stem laten horen over een aantal onderwerpen. We gaan het hebben over het VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), voetbaltechnische veranderingen en ouderbetrokkenheid. De inzichten die wij verkrijgen aan de hand van deze avond kunnen ons helpen om samen een veiliger sportklimaat te creëren, zodat ieder kind zorgeloos kan sporten.

Wij hopen jullie op onze online avond te zien en kijken er naar uit. Jullie ook?

Een warme groet,
Bestuur vv Belfeldia en Birgit van Kessel