Belfeldia nieuws

Behoeftepeiling Samen Winnen Belfeld – jongeren 12-20 jaar

Ben jij 12 tot 20 jaar en geïnteresseerd in (nieuw) sport- en beweegaanbod in Belfeld? Laat het ons weten!

Samen Winnen Belfeld, het samenwerkingsverband van Belfeldse sport- en cultuurverenigingen heeft vorig jaar een subsidie vanuit ZonMw ontvangen om meer jeugd aan het sporten en bewegen te krijgen. Door de toekenning van een landelijke subsidie hebben we de mogelijkheid om vernieuwde sport- en beweegactiviteiten op te zetten voor de inwoners van Belfeld. We gaan niet uit van het aanbod, maar we willen juist als verenigingen kijken naar de vraag die er ligt bij de inwoners van Belfeld.

Begin 2019 is de behoeftepeiling afgenomen bij de basisschoolkinderen uit Belfeld. Vanuit deze enquête zijn we op dit moment bezig met de organisatie van een aantal nieuwe activiteiten. Deze starten in het najaar van 2019. Graag horen we ook wat de behoefte is van de Belfeldse jongeren tussen de 12 en 20 jaar.

Daarom willen we jou vragen deze vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt zo’n drie minuten.

De vragenlijst is te openen door te klikken op deze link.

Bedankt voor je bijdrage!

Samen Winnen Belfeld

Trainingen 2019-2020 & Leiders gezocht

Beste ouder/verzorger,

De zomerstop nadert langzaam zijn einde. Start van de trainingen zal in de week van 26 augustus plaatsvinden. Hierover worden jullie door de trainers en leiders van desbetreffend team geïnformeerd. Zij zullen op korte termijn contact met jullie zoeken om ook deze informatie te delen. 

Voor de JO15-2 en JO13-2 hebben we tot op heden nog niet voldoende trainers / leiders gevonden. Hierover zullen beide teams nog over geïnformeerd worden. Hopelijk vinden we deze nog op korte termijn, maar we willen jullie alvast vragen om mee te denken. Mocht iemand nog geïnteresseerd zijn om trainer te worden voor een van beide teams dan horen wij dat uiteraard graag. U kunt zich dan melden bij voetbaltechnischezaken@belfeldia.nl.

Met sportieve groeten, 

Voetbaltechnische zaken.

Seniorenvoetbal op vrijdag of zaterdag: iets voor jou !?

De laatste jaren zien we met name bij de overstap van de jeugd naar senioren dat een hoop spelers afhaken en stoppen met voetbal. Doordat de senioren op zondag voetballen, haken veel spelers af, omdat ze bijvoorbeeld op zondag werken.
Deze trend is niet alleen binnen Belfeldia zichtbaar, maar bij alle verenigingen.  Binnen de KNVB waren er in onze regio tot voor kort geen alternatieven voor deze groep, en voor veteranenvoetbal zijn veel spelers nog te jong.

De KNVB heeft hierop ingespeeld en biedt vanaf komend seizoen (2019-2020) ook een competitie op zaterdag aan voor heren seniorenteams.
Ook binnen Belfeldia is gebleken dat hier grote animo voor is. Zo zal ons 4e elftal de switch maken van de zondag naar de zaterdag. Tevens is er nog een groep spelers die wel op zaterdag willen voetballen, zodat we nog een 2e zaterdagteam kunnen gaan inschrijven.

We kunnen in deze teams nog spelers plaatsen, dus mocht je interesse hebben om een balletje mee te komen trappen, dan ben je van harte welkom.

Aanmelden kan via secretaris@belfeldia.nl
Voor verdere info of vragen kun je ook een email schrijven naar voetbaltechnischezaken@belfeldia.nl

Een andere nieuwe voetbalvorm die we vanaf komend seizoen zullen aanbieden is het damesvoetbal 7 tegen 7 op vrijdagavond. Ook hieraan zal een team van Belfeldia gaan deelnemen, dus ook dames die zin hebben om te voetballen kunnen we nog goed gebruiken

Uiteraard zijn ook overige voetballers of voetbalsters (jong of oud) van harte welkom, dus meldt je aan, of kom een keer langs voor een proeftraining. Vanaf 26 augustus starten we weer met de trainingen

Met sportieve groet,
Voetbaltechnische zaken vv Belfeldia

Voetbalvriend Henk Stomphorst overleden

Heden bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van ons lid en voetbalvriend

     Henk Stomphorst

 

Henk is op 65 jarige leeftijd overleden en was ruim 18 jaar lid van onze vereniging.

Wij verliezen met Henk een zeer gewaardeerd lid.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur en leden vv Belfeldia